Публикације

Топлички центар за демократију и људска права: Индекс транспарентности јавне потрошње 2020. 

Александра Литричин: Комисија за заштиту права: недоследности као извор правне несигурности

Саша Варинац: Закон о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију

Издавање публикације омогућила је Фондација за отворено друштво. Година издавања: 2021.

Топлички центар за демократију и људска права: Индекс транспарентности јавне потрошње

Саша Варинац: Борба против нерегуларности и корупције у јавним набавкама као важно питање у преговорима са ЕУ

Александра Литричин:  Нови Закон о јавним набавкама: “иновативни” приступ старим проблемима

Издавање публикације омогућила је Фондација за отворено друштво. Година издавања: 2020.

Аутори: Драган Добрашиновић, Миша Ђурковић, Љубомир Маџар, Јован Бабић, Чедомир Чупић, Милорад Бјелетић, Џон Х. Мур, Слободан Марковић, Светозар Пејовић, Миша Бркић, Славиша Тасић.

Библиографија


Биографија

Издавачи: Топлички центар за људска права и Институт за европске студије.  Година издавања: 2019.

Топлички центар за демократију и људска права: Интерна ревизија као део система интерне финансијске контроле у јавном сектору

Душко Пејовић: Поглавље 32 – писана и практична објашњења

Милован Филимоновић: Статус напретка у испуњавању захтева преговарачког поглавља 32 – Финансијска контрола

Издавање публикације омогућио је Међународни центар Улоф Палме. Година издавања: 2019.

Топлички центар за демократију и људска права: Мониторинг система интерне ревизије на нивоу локалних самоуправа

Мирослав Прокопијевић: Финансијска контрола и надзор: институционални инструменти за сузбијање корупције у јавним набавкама

Душко Пејовић: Место и улога интерне ревизије у јавном сектору

Издавање публикације омогућио је Међународни центар Улоф Палме. Година издавања: 2018.

Топлички центар за демократију и људска права: Транспарентност и борба против корупције – кључ за европску интеграцију Србије: Поглавље 32 – једно истраживање, извештај и препоруке грађанског друштва

Мирослав Прокопијевић: Европска унија и Србија – Проблеми касног приступања

Данијела Божовић: Преговори о приступању ЕУ: кључна фаза у процесу европских интеграција

Душко Пејовић: Локални финансијски надзор: капацитети и домашаји буџетских инспекција

Издавање публикације омогућио је Међународни центар Улоф Палме. Година издавања: 2017.

Драган Добрашиновић: Јавно о јавним политикама – гласно против корупције

Мирослав Прокопијевић: Проширење, преговори, изговори и јавне набавке далеко од петице

Миодраг Милосављевић: Поглавље 5 – како до затварања преговора?

Топлички центар за демократију и људска права: Проблеми у примени Закона о јавним набавкама са предлозима за измену најважнијих одредби

Издавање публикације омогућила је Краљевина Шведска у оквиру Програма подршке цивилном друштву и медијима у области европских интеграција. Година издавања: 2017.  

Топлички центар за демократију и људска права: РТС: тајни досије јавног сервиса

Слободан Г. Марковић: Неконсолидована демократија, слобода медија у Србији и схватање и место јавног сервиса

Саша Мирковић: Финансирање јавних медијских сервиса 

Издавање публикације РТС: тајни досије јавног сервиса омогућила је Фондација за отворено друштво . Година издавања: 2017. 

Драган Добрашиновић: Приватизација медија: још једно саплитање о исти камен

Топлички центар за демократију и људска права:  Грађански извештај о приватизацији медија

Мирослав Прокопијевић: Резултати и отворена питања приватизације медија

Проф. др Зоран Ивошевић: Проблеми приватизације у медијској делатности 

Милорад Бјелетић: Приватизација медија, цивилно друштво и шта даље?

Издавање публикације омогућила је Фондација за отворено друштво. Година издавања: 2016. 

Топлички центар за демократију и људска права: Анализа пословања локалних јавних предузећа: налази и препоруке

Мирослав Прокопијевић: Како побољшати рад јавних комуналних предузећа

Миодраг Милосављевић: Претпоставке деполитизације јавних предузећа у Србији

Дејан Добрашиновић: Они све раде јавно да не би изгледало тајно

Ана Аћимов и Кристина Главарданов: Чланска карта као улазница у јавни сектор 

Издавање публикације омогућио је Међународни центар Улоф Палме. Година издавања: 2016.

Топлички центар за демократију и људска права:  Један извештај о РТС-у: хроника најављене пропасти

Миша Бркић: Јавни медијски сервис: одговорност према грађанима

Мирослав Прокопијевић: Економски аспекти рада РТС 

Драган Кремер: изгубљени у транзицији

Предраг Благојевић: РТС – “ваше право да знате све”

Издавање публикације омогућила је Фондација за отворено друштво. Година издавања: 2015.  

Топлички центар за демократију и људска права: Анализа пословања локалних јавних предузећа: налази и препоруке

Мирослав Прокопијевић: Како побошати рад јавних комуналних предузећа

 

Издавање публикације омогућио је Међународни центар Улоф Палме. Година издавања: 2015.

Драган Добрашиновић: Заштита конкуренције: и након свега, на почетку?

Марина Матић: Заштита конкуренције у Србији – функционисање механизма заштите

Мирослав Прокопијевић: Зашто нам је потребна политика конкуренције?

Андреј Плахутник: Јавне набавке и конкуренција – лек или подстрек корупцији

Чедомир Радојичић: Злоупотреба доминантног положаја: предмет Фриком – анатомија једне повреде конкуренције

Издавање публикације омогућили су Амбасада Краљевине Норвешке у Републици Србији и Фондација за отворено друштво, Србија. Година издавања: 2014.  

Топлички центар за демократију и људска права: Мониторинг локалних јавних набавки: налази истраживања

Предраг Јовановић: Јавне набавке и конкуренеција у србији – стање и перспективе

Мирослав Прокопијевић: Злоупотребе локалних јавних набавки и њихове друштвено економске последице

Марина Матић: Улога тужилаштва у процесуирању корупције у јавним набавкама – где смо и куда даље

Издавање публикације омогућио је Међународни центар Улоф Палме. Година издавања: 2014.

Аутори текстова: Далиборка Срећков и тим Топличког центра за демократију и људска права.

Издавање публикације омогућила је Фондација за отворено друштво, Србија.Година издавања: 2014.

Саша варинац: Улога надлежних органа у борби против корупције и санкционисању неправилности у јавним набавкама

Марина Матић: капацитети тужилаштва у борби против корупције

Мирослав Прокопијевић: Јавне набавке и рад тужилаштва

Издавање публикације омогућио је Partnership For Transparency Fund. Година издавања: 2013.

Драган Добрашиновић: Увод

Др Александра Рабреновић: Учећше цивилног сектора у надгледању јавних набавки у земљама Азије

Др Катарина Јовичић: Систем контроле јавних набавки у Пољској 

Др Ана Кнежевић Бојовић: Грађански надзорник – Testigo Social – У Мексику и други механизми грађанске контроле јавних набавки у Латинској Америци

Др Марина Матић: Учешће цивилног сектора у јавним набавкама у земљама Африке

Раде Ђурић: Искуство вршења првог надзора над спровођењем једне јавне набавке у Републици Србији

Др Ана Кнежевић Бојовић: Грађански надзорник у Србији – анализа нормативног оквира и праксе и предлози за њихово унапређење

Издавање публикације омогућила  је Америчка агенција за међународни развој. Година издавања: 2013.

Мирослав Прокопијевић: Грађанска контрола локалних финансија

Миодраг Милосављевић: Укључивање грађана у буџетски процес

Милорад Бјелетић: Јавно заговарање као метод за утицај на локални буџет

Издавање публикације омогућио је Међународни центар Улоф Палме. Година издавања: 2013

Драган Добрашиновић: Грађани и правосуђе заједно против корупције

Марина Матић и Верица Трнинић: Анализа статистичких података кривичних дела са коруптивним елементом

Мирослав Прокопијевић: јавне набавке и рад тужилаштва

Милорад Бјелетић: грађанско друштво у борби против корупције

Ненад Маринковић, Индира Шуловић, Владимир Давидовић и Јелена Божовић: Улога јавног тужиоца у борби против корупције

Издавање публикације омогућили су Амбасада Краљевине Норвешке у Републици Србији  и Фондација за отворено друштво. Година издавања: 2013.

Мирослав Прокопијевић: Корупција на локалном нивоу власти

Модел локалног акционог плана за борбу против корупције

Издавање публикације омогућили су Европска унија и Фондација за отворено друштво. Година издавања: 2012.

Увод

Препоруке

Стеван Радуновић: улога професионалних удружења у борби против корупције у јачању одговорности у јавним финансијама Републике Србије

Јовица Кртинић: Без слободних медија нема борбе против корупције

Милорад Бјелетић: Организације грађанског друштва у борби против корупције

Издавање публикације омогућила  је Агенција за борбу против корупције. Година издавања: 2012.

Увод

Препоруке за унапређење стања у области јавних набавки

Драган Добрашиновић: Кроз лавиринте јавних набавки

Мирослав Прокопијевић: Корупција у јавним набавкама

Марина Матић: Улога тужилаца у борби против корупције у Шпанији, Италији и Немачкој

Милорад Бјелетић: Организације грађанског друштва у борби против корупције

Издавање публикације омогућили су Европска унија и Фондација за отворено друштво. Година издавања: 2011.

Увод

Препоруке 

Данило Пејовић: Систем јавних набавки у Републици Србији

Драган Добрашиновић: Грађански надзор јавних набавки: Изазови демократије

Марина Матић: Улога тужилаца у борби против корупције у Шпанији, Италији и Немачкој

Милан Аксентијевић: Мониторинг јавних набавки: Методологија и налази

Издавање публикације  омогућила је Фондација за отворено друштво.  Година издавања: 2010.