Публикације

Топлички центар за демократију и људска права: Индекс транспарентности јавне потрошње

Саша Варинац: Борба против нерегуларности и корупције у јавним набавкама као важно питање у преговорима са ЕУ

Александра Литричин:  Нови Закон о јавним набавкама: “иновативни” приступ старим проблемима

Издавање публикације омогућила је Фондација за отворено друштво. Година издавања: 2020.

Топлички центар за демократију и људска права: Јавне набавке у Србији: систем у слободном паду
Топлички центар за демократију и људска права: Проблеми у примени Закона о јавним набавкама са предлозима за измене најважнијих одредби
Саша Варинац, Александра Литричин: Комисија за заштиту права: недоследност као извор правне несигурности
Дејан Добрашиновић: Набавка камиона у три чина
Мирослав Мијатовић: Зелене јавне набавке: место високих коруптивних ризика
Драгомир Поп Митић: Јавна набавка сервисирање, поправка и одржавање медицинске опреме бр. 16/18 – Здравствени центар Ужице

Издавање публикације омогућио је Међународни центар Улоф Палме. Година издавања: 2020.

Топлички центар за демократију и људска права: Интерна ревизија као део система интерне финансијске контроле у јавном сектору

Душко Пејовић: Поглавље 32 – писана и практична објашњења

Милован Филимоновић: Статус напретка у испуњавању захтева преговарачког поглавља 32 – Финансијска контрола

Издавање публикације омогућио је Међународни центар Улоф Палме. Година издавања: 2019.

Топлички центар за демократију и људска права: Јавна потрошња између политичке моћи, коруптивне стварности и непристајања грађана на корупцију као судбину

Јавне набавке; Државна помоћ; Јавно-приватна партнерства; Билатерални инвестициони споразуми

Издавање публикације омогућили су Делегација ЕУ у Републици Србији кроз програм Европска иницијатива за демократију и људска права (EIDHR) и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије. Година издавања: 2018. 

Топлички центар за демократију и људска права: Мониторинг система интерне ревизије на нивоу локалних самоуправа

Мирослав Прокопијевић: Финансијска контрола и надзор: институционални инструменти за сузбијање корупције у јавним набавкама

Душко Пејовић: Место и улога интерне ревизије у јавном сектору

Издавање публикације омогућио је Међународни центар Улоф Палме. Година издавања: 2018.

Топлички центар за демократију и људска права: Транспарентност и борба против корупције – кључ за европску интеграцију Србије: Поглавље 32 – једно истраживање, извештај и препоруке грађанског друштва

Мирослав Прокопијевић: Европска унија и Србија – Проблеми касног приступања

Данијела Божовић: Преговори о приступању ЕУ: кључна фаза у процесу европских интеграција

Душко Пејовић: Локални финансијски надзор: капацитети и домашаји буџетских инспекција

Издавање публикације омогућио је Међународни центар Улоф Палме. Година издавања: 2017.

Драган Добрашиновић: Јавно о јавним политикама – гласно против корупције

Мирослав Прокопијевић: Проширење, преговори, изговори и јавне набавке далеко од петице

Миодраг Милосављевић: Поглавље 5 – како до затварања преговора?

Топлички центар за демократију и људска права: Проблеми у примени Закона о јавним набавкама са предлозима за измену најважнијих одредби

Издавање публикације омогућила је Краљевина Шведска у оквиру Програма подршке цивилном друштву и медијима у области европских интеграција. Година издавања: 2017.  

Топлички центар за демократију и људска права: РТС: тајни досије јавног сервиса

Слободан Г. Марковић: Неконсолидована демократија, слобода медија у Србији и схватање и место јавног сервиса

Саша Мирковић: Финансирање јавних медијских сервиса 

Издавање публикације РТС: тајни досије јавног сервиса омогућила је Фондација за отворено друштво . Година издавања: 2017. 

Драган Добрашиновић: Приватизација медија: још једно саплитање о исти камен

Топлички центар за демократију и људска права:  Грађански извештај о приватизацији медија

Мирослав Прокопијевић: Резултати и отворена питања приватизације медија

Проф. др Зоран Ивошевић: Проблеми приватизације у медијској делатности 

Милорад Бјелетић: Приватизација медија, цивилно друштво и шта даље?

Издавање публикације омогућила је Фондација за отворено друштво. Година издавања: 2016. 

Топлички центар за демократију и људска права: Анализа пословања локалних јавних предузећа: налази и препоруке

Мирослав Прокопијевић: Како побољшати рад јавних комуналних предузећа

Миодраг Милосављевић: Претпоставке деполитизације јавних предузећа у Србији

Дејан Добрашиновић: Они све раде јавно да не би изгледало тајно

Ана Аћимов и Кристина Главарданов: Чланска карта као улазница у јавни сектор 

Издавање публикације омогућио је Међународни центар Улоф Палме. Година издавања: 2016.

Топлички центар за демократију и људска права:  Један извештај о РТС-у: хроника најављене пропасти

Миша Бркић: Јавни медијски сервис: одговорност према грађанима

Мирослав Прокопијевић: Економски аспекти рада РТС 

Драган Кремер: изгубљени у транзицији

Предраг Благојевић: РТС – “ваше право да знате све”

Издавање публикације омогућила је Фондација за отворено друштво. Година издавања: 2015.  

Топлички центар за демократију и људска права: Анализа пословања локалних јавних предузећа: налази и препоруке

Мирослав Прокопијевић: Како побошати рад јавних комуналних предузећа

 

Издавање публикације омогућио је Међународни центар Улоф Палме. Година издавања: 2015.

Драган Добрашиновић: Заштита конкуренције: и након свега, на почетку?

Марина Матић: Заштита конкуренције у Србији – функционисање механизма заштите

Мирослав Прокопијевић: Зашто нам је потребна политика конкуренције?

Андреј Плахутник: Јавне набавке и конкуренција – лек или подстрек корупцији

Чедомир Радојичић: Злоупотреба доминантног положаја: предмет Фриком – анатомија једне повреде конкуренције

Издавање публикације омогућили су Амбасада Краљевине Норвешке у Републици Србији и Фондација за отворено друштво, Србија. Година издавања: 2014.  

Топлички центар за демократију и људска права: Мониторинг локалних јавних набавки: налази истраживања

Предраг Јовановић: Јавне набавке и конкуренеција у србији – стање и перспективе

Мирослав Прокопијевић: Злоупотребе локалних јавних набавки и њихове друштвено економске последице

Марина Матић: Улога тужилаштва у процесуирању корупције у јавним набавкама – где смо и куда даље

Издавање публикације омогућио је Међународни центар Улоф Палме. Година издавања: 2014.

Аутори текстова: Далиборка Срећков и тим Топличког центра за демократију и људска права.

Издавање публикације омогућила је Фондација за отворено друштво, Србија.Година издавања: 2014.