О Коалицији

Ко смо ми

Ми смо грађани Србије који гласно говоре о друштвеним проблемима, покрећу дебате, предлажу решења и никада не прећуткују истину о злоупотребама носилаца високе политичке корупције.

Зашто Коалиција

► Зато што је Србија земља високе, дрске и некажњене политичке корупције.

► Зато што су српске јавне финансије инструмент за незаконито богаћење корумпираних политичара и држање грађана у покорности и сиромаштву.

► Зато што српско правосуђе пузи пред извршном влашћу и без трунке самопоштовања окреће главу од криминалаца у белим оковратницима.

► Зато што је јавни интерес потиснут на маргину, а грађани искључени из свих важних друштвених процеса.

► Зато што су грађани дужни да одбране институције и онемогуће сваки вид узурпације и укидања демократских начела и политичких слобода.

Чланице коалиције

Мисија

Подизање нивоа учешћа грађана у предлагању и креирању јавних политика заснованих на јавном интересу и начелима транспарентности и фискалне одговорности, надгледању поступања надлежних институција и спречавању злоупотреба јавних ресурса.

Визија

Србија је земља снажних институција и слободних грађана који гласно говоре друштвеним проблемима, предлажу решења и надзиру спровођење јавних политика.

Активности

У циљу остваривања својих програмских циљева, Коалиција за надзор јавних финансија:

► Организује програме обука за заинтересоване грађане, новинаре, представнике пословног сектора и припаднике органа јавне власти;

► Истражује, анализира и предлаже решења за поправљање стања у области јавних финансија и борбе против корупције;

► Спроводи кампање јавног заговарања у циљу унапређења прописа и праксе у области јавних финансија и борбе против корупције;

► Обавештава јавност и надлежне институције о кршењима закона у области јавних финансија и коруптивним праксама;

► Иницира покретање поступака против носилаца злоупотреба у области јавних финансија и извршилаца кривичних дела са елементима корупције;

► Подстиче грађане на учешће у предлагању, креирању и надгледању јавних политика;

► Успоставља партнерства са програмски блиским организацијама, независним институцијама и слободним медијима.

управни одбор

савет коалиције

ЕТИЧКИ КОДЕКС