Чедомир Чупић

Cedomir-Cupic-22

Чедомир Чупић, редовни професор Универзитета у Београду у пензији. Предавао је на Факултету политичких наука (ФПН) и Економском факултету Универзитета у Београду. На ФПН-у је на основним студијама предавао Социологију, Медијску етику и Политичку антропологију, на мастер студијама Културну антропологију, Морал и политику, Политичку моћ и Институције и корупцију, а на докторским студијама Политичку антропологију, историјско наслеђе и модернизацију Балкана. На Економском факултету предавао је на основим студијама Социологију и Социологију слободног времена. Од оснивања ФПН-а Универзитета Црне Горе предавао је на основним студијама Политичку антропологију и Морал и политику, а на магистарским студијама и даље предаје Политичку културу. На Хуманистичким студијама и комуникологији Универзитета Доња Горица у Подгорици предаје на основним студијама Политичку социологију, Морал и политику и Медијску етику. Ангажман на ова два факултета у Црној Гори и даље траје.

На ФПН-у у Београду био је шеф Одељења за новинарство и комуникологију од 2004. до 2011; председник Одбора за издаваштво од 1996. до 1998. и од 2000. до 2016, уредник библиотека “Политеја”, “Агора”, “Уџбеници и хрестоматије” од 1996. до 1998. и од 2000. до 2016 и уредник Зборника радова Центра за демократију ФПН (годишња издања) од 2004. до 2016. Био је члан следећих органа и организација: председник Управног одбора Београдске отворене школе од 1997. до данас; саоснивач и први председник Скупштине Алтернативне академске образовне мреже од 1998. до 1999; члан Савета Студентског покрета Отпор и Савета Народног покрета Отпор од 1998. до 2003; члан Савета Владе Републике Србије за борбу против корупције од 2001. до 2003; члан Етичког одбора Медицинског факултета Универзитета у Београду од 2001. до 2003; члан Етичког одбора Војно-медицинске академије од 2002. године до данас; члан Савета Универзитета у Београду од 2002. до 2004. и од 2006. до 2009; члан Савета Центра за демократију ФПН-а у Београду од 2006. до данас; председник Академског савета Школе демократског руковођења у Подгорици од 2007. до данас; први председник Удружења за политичке науке Републике Србије од 2007. до 2011. и члан Председништва од 2007. до данас; председник Савета Центра за далекоисточне студије ФПН-а од 2007. до данас; члан Одбора и први председник Одбора Агенције Републике Србије за борбу против корупције од 2009. до 2013; председник Савета за људска права, борбу против корупције и обмана у здравству Републичког фонда здравственог осигурања од 2013. до 2015; и, председник Центра за борбу против корупције и обмана и за заштиту људских права од 2016. до данас.

Био је члан редакције и заменик главног и одговорног уредника часописа “Гледишта” од 1971. до 1979; члан Савета часописа “Република” од 1990. до 2003; члан Редакцијског одбора Енциклопедије политичке културе 1993; члан редакције часописа “Еуротранзиција” од 2000. до 2003; члан Савета часописа “Политички жиивот” од 2011. до данас; члан редакције часописа “Економске идеје и пракса” од 2011. до данас; и, члан редакције часописа “Медијски дијалози” од 2017. до данас.

Објавио је књиге Политика и зло; Политика и позив; Социологија; Политичка антропологија: хрестоматија; Грађанско васпитање VI; Грађанско васпитање VI (са Зораном Лаловићем); Медијска етика и медијски линч; Политика и одговорност; Политика и похлепа. Објавио је више од стотину научних чланака, студија, есеја и огледа у часописима и зборницима. У Образовном програму Првог програма Радио Београда, у рубрици “Пред излозима застајкује Чедомир Чупић”, од 1978. до 1992. приказао је око 300 књига и око 350 часописа из филозофије, друштвених и хуманистичких наука.