Драгомир Поп-Митић

popcv
Рођен је у Ужицу, 9. марта 1962. године, где и данас живи. Основну школу и гимназију завршио је у Ужицу, а Правни факултет у Београду. У невладином сектору ради од 1998. године и један је од оснивача Ужичког центра за људска права и демократију, где тренутно обавља функцију Председника управног одбора . Од 2000. године руководио је и сарађивао на бројним пројектима у области људских права, мобилизације заједнице, владавине права, грађанске партиципације, радних и социјалних права, мониторинга, антикорупције. Радио је у као регионални монитор у Фонду за социјалне иновације, као и у United Methodist Committee on Relief -UMCOR / International Relief and Development (IRD) на позицији регионалног кластер кординатора. Тренутно је ангажован као саветник за западну Србију у Траг фондацију и као консултант Сталне конференције градова и општина. Председник је Управног одбора Коалиције за надзор јавних финансија, члан Националне коалиције за децентрализацију, редакције Досије корупција, као и Конвента 5. Jавне набавке и 32. Финансијски надзор. Највише се бави  следећим темама: европске интерграције, јавне финансије, јавне набавке, борба против корупције, радна права, јавни интерес, медијске слободе. Уређивао је часопис „Људска права“.