Иницијативе

Предлог за измену Закона о јавним набавкама

14. август 2017.

Топлички центар за демократију и људска права и Коалиција за надзор јавних финансија израдили су анализу Закона о јавним набавкама са предлозима за измену одредаба чија је примена у досадашњој пракси отежана, као и оних одредаба које нису у потпуности усклађене са домаћим законодавством и законодавством Европске уније…

Иницијатива за оцену уставности и законитости

8. децембар 2015.

Пословно удружење „Понуђачи Србије“, Унија послодаваца Србије и Топлички центар за демократију и људска права поднели су Уставном суду Републике Србије Иницијативу за покретање поступка оцене уставности и законитости дела члана 149 става 3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)…

Хитно формирати анкетни одбор за „Прокоп” (видео)

10. фебруар 2015.

Након удаљавања Драгана Добрашиновића, представника грађанског надзорника у јавној набавци „Прокоп”, са седнице Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Коалиција за надзор јавних финансија позива Народну скупштину Републике Србије да, у складу са чланом 68. Пословника о раду, хитно формира…

Предлог за измену Кривичног законика

26. октобар 2012.

Радна група за израду радног текста Закона о изменама и допунама Кривичног законика завршила је 15. октобра свој рад. Коалиција за надзор јавних финансија сматра да постојеће измене и допуне не доприносе у довољној мери повећању ефикасности у борби против корупције, нити генералној превенцији у овој области. Због тога Коалиција…

Коментари на Предлог закона о јавним набавкама

11. септембар 2011.

Експертска група коју је окупила Коалиција за надзор јавних финансија формулисала је коментаре на Предлог закона о јавним набавкама. Коментари садрже предлоге за унапређење постојећег текста предлога закона и биће упућени предлагачу и стручној јавности. Коалиција за надзор јавних финансија позива предлагача да омогући примерено…

ЗА закон о заштити узбуњивача

18. октобар 2012.

Узбуњивачи или „дувачи у пиштаљку“ откривају више од половине свих превара, показала су истраживања која су у Европи и Сједињеним Америчким Државама спровеле ревизорске фирме и удружења истражитеља превара. Међутим, у страху од одмазде, само 2,5 одсто запослених спремно је да о злоупотребама које су уочили обавести…

Захтев за обуставу извршења штетних уговора

17. новембар 2010.

Коалиција за надзор јавних финансија и Транспарентност Србија поднели су Уставном суду Републике Србије захтев за обуставу поступака набавки са погађањем без претходног објављивања и извршења уговора који су закључени на основу Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе…

ЗА закон о заштити узбуњивача

18. октобар 2012.

Узбуњивачи или „дувачи у пиштаљку“ откривају више од половине свих превара, показала су истраживања која су у Европи и Сједињеним Америчким Државама спровеле ревизорске фирме и удружења истражитеља превара. Међутим, у страху од одмазде, само 2,5 одсто запослених спремно је да о злоупотребама које су уочили обавести…

Државни подстицај корупције

7. јул 2010.

Коалиција за надзор јавних финансија и Транспарентност Србија поднели су Устваном суду Републике Србије Иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе (Службени гласник РС, бр. 45/10)…

Линија 481 - транспарентније дотације за НВО

18. октобар 2012.

Центар за развој непрофитног сектора, Транспарентност Србија и организације окупљене око Коалиције за надзор јавних финансија поднеле су иницијативу за измену Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. Ова иницијатива има за циљ да се омогући транспарентније и ефикасније додељивање…

Амандмани на предлог Закона о буџетском систему

13. јул 2009.

Закон о буџетском систему је један од најважнијих системских закона којим се уређује управљање јавним средствима као кључним инструментом остваривања права грађана и обезбеђивања услова за функционисање државе и њених органа и тела. Усвајање Предлога закона о буџетском систему, како га је предложила Влада Републике Србије…

Јавне расправе о општинском буџету - препорука

15. фебруар 2009.

Пројектом „Јавне расправе о општинском буџету: право грађана да одлучују о европској будућности“ Топличког центра за демократију и људска права, пројектни тим и сарадници окупљени око Коалиције за надзор јавних финансија дефинисали су конкретну препоруку коју упућују носиоцима законодавне и извршне власти, грађанском друштву…