Зоран Ивошевић

Koalicija_za_nadzor_javnih_finansija_27 iv

Рођен је у Нишу 7. децембра 1936. године. 
Основну школу и гимназију завршио у Прокупљу, а правни факултет у Београду. Магистарску тезу и докторску дисертацију одбранио на Правном факултету у Београду. 
Био је судија Четвртог општинског суда у Београду, судија Окружног суда у Београду, подсекретар за правосуђе у Секретаријату за правосуђе и општу управу Србије, судија Суда удруженог рада Србије, судија Врховног суда Србије, председник Управног одбора, члан Савета и члан Суда части Универзитета у Београду, судија Суда части Савезне привредне коморе, председник Правне комисије Фудбалског клуба Црвена звезда, председник Правне комисије Фудбалског савеза Југославије, потпредседник Фудбалског савеза Србије и члан Управног одбора Фудбалског клуба Црвена звезда. 
Био је први председник Друштва судија Србије, главни и одговорни уредник “Гласника Суда удруженог рада Србије” и “Билтена Врховног суда Србије”, уредник, редактор и приређивач многих стручних публикација. 
Радио је на многим пројектима савезних и републичких закона. Био је, више од једне деценије, спољни сарадник Правног факултета у Београду и, у том својству, учествовао у настави Облигационог, Породичног и Грађанског процесног права. 
Одликован је Орденом рада са сребрним венцем и Орденом рада са златним венцем. 
Добитник је Плакете града Београда. 
Сада је главни и одговорни уредник часописа “Избор судске праксе” и, заједно са проф. др Владимиром Водинелићем, главни о одговорни уредник часописа “Правни записи”. 
Био је члан је Комисије за жалбе Савета за штампу Србије. Дугогодишњи је члан жирија листа “Вечерње новости” за најплеменитији подвиг године. Добитник је грамате почасног члана Библиотеке Врховног суда Србије. 
Члан је Пасуљске академије новинара и уметника. 
Редовни је професор Правног факултета Универзитета Унион у Београду. 
Написао је четрдесет три књиге и више од хиљаду и двеста научних и стручних радова. Бавио се публицистиком и у тој области објавио шест књига. Новинске текстове је објављивао у Нашој борби, Данасу, Политици, Времену, Републици, Блицу, Вечерњим новостима, Економисту и многим другим публикацијама. Остали научни и стручни радови припадају радном, грађанском, облигационом, грађанском процесном, уставном, судско-организационом, стамбеном и медијском праву. Објављени су у разним часописима и стручним публикацијама. 
Ожењен је и има двоје деце. 
Живи у Београду.