На 1 уговор закључен по закону, 46 без његове примене

Упозорења Топличког центра за демократију и људска права да ће поједине одредбе новог Закона о јавним набавкама довести до ситуације да ће његова примена представљати изузетак, а изузеци од примене закона постати правило, показала су се као више него оправдана. 

Према подацима из Годишњег извештаја Канцеларије за јавне набавке у 2020. години, у првих 6 месеци примене новог закона, у периоду од 1. јула до 31. децембра 2020. године, закључен је  10.741 уговор. 

У истом периоду реализовано је 495.719 набавки изузетих од примене Закона о јавним набавкама. Дакле, на сваки уговор закључен по закону, склопљено је чак 46 уговора без његове примене! 

Поређења ради, у првих 6 месеци исте, 2020. године, када је примењиван стари Закон о јавним набавкама, уз примену његових одредаба закључен је 124.281 уговор, а уз примену правила о изузецима склопљено је 285.219 уговора. На 1 уговор о јавној набавци закључен по закону, у том периоду је склапано 2,3 мимо његове примене. 

Овај катастрофалан тренд, који је довео до тога да се однос 1 према 2,3 у корист непримењивања одредаба Закона о јавним набавкама за само 6 месеци претвори у 1 према 46 указује на сву апсурдност неких од кључних одредаба закона, али и намеру оних који су креирали нова решења да обесмисле процедуре, протерају конкуренцију из државних послова и јавне набавке у потпуности претворе у зону директног договора јавних функционера и њихових бизнис партнера. 

Упоредо са бујањем уговора који се склапају без примене закона, очигледан је и драстичан пад броја уговора о јавним набавкама у првих 6 месеци 2021. у односу на првих 6 месеци 2020. године. Тако се од више од 124 хиљаде из првих шест месеци претходне, дошло до једва нешто преко 20 хиљада поступака, дакле 6 пута мање. 

Јавне набавке, као што је Топлички центар за демократију и људска права благовремено упозоравао, постају раритет који ће, уколико се трендови наставе, а захваљујући вољи врха власти то неће бити доведено у питање, постати део српске политичко-економске археологије.  Решења креирана у корист политичко-пословне олигархије могу служити само интересима политичко-пословне олигархије, а никако интересима грађана Србије о чијем се трошку одвија изобличење и изопачење система јавних набавки у нестајању.

Подели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on print
Share on email