Иницијатива за утврђивање ништавости уговора о Прокопу

Коалиција за надзор јавних финансија и Транспарентност Србија упутили су Републичком јавном тужилаштву иницијативу за покретање поступка за утврђивање ништавости уговора о изградњи железничке станице „ Прокоп“, паркинга и пратећих комерцијалних садржаја. Овај уговор, закључен између Републичке дирекције за имовину Републике Србије и компаније „Railway City Beograd”, противан је прописима и као такав мора бити поништен након одговарајуће правне процедуре.

За реализацију овог пројекта Републичка дирекција за имовину је имала правну могућност да спроведе или обједињени поступак јавно-приватног партнерства, уколико су за то испуњени услови, или више одвојених поступака који су уређени законима Републике Србије – један за набавку радова изградње железничке станице и други за продају грађевинског земљишта за изградњу комерцијалних објеката.

Уместо тога, Републичка дирекција за имовину се определила за то да спроведе поступак који није уређен ниједним правним актом и који не обезбеђује адекватан ниво транспарентности, прецизне критеријуме за одабир најповољније понуде и могућност заштите права заинтересованих партнера. Поступак који у српском законодавству једнставно не постоји и није могућ. На ову незаконитост су пропустили да укажу представници Владе, Министарства финансија, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Града Београда, Државног правобранилаштва и два предузећа у државном власништву, чији су чланови учествовали у поступку.

Због чињенице да је наведени уговор, који је закључен на основу непостојеће, незаконите процедуре апсолутно ништав у складу са Законом о облигационим односима, Транспарентност Србија и Коалиција за надзор јавних финансија позивају Републичко јавно тужилаштво да у оквиру својих овлашћења поступи по овој иницијативи и поднесе тужбу за утврђење ништавости закљученог уговора о заједничкој изградњи зграде железничке станице „Београд центар“ (Прокоп), паркинга и пратећих комерцијалних садржаја.

Иницијативa за подношење тужбе за утврђење ништавости уговора о заједничкој изградњи зграде железничке станице Прокоп

Подели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on print
Share on email