Александра Литричин

Александра Литричин је рођена 16.09.1979. године у Београду. Дипломирала је на Правном факултету у Београду 2005. године, а правосудни испит је положила 2011. године. У периоду од 2005. до 2015. године, искуство у раду у правосуђу и државној усправи стицала је у Петом општинском суду у Београду и Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки као саветник, затим као начелник одељења аналитике, међународне сарадње, сарадње са државним органима и другим институцијама и односа са јавношћу, и на крају као секретар Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. Као секретар Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, руководила је комплетном стручном службом тог државног органа.

Била је члан преговарачке групе за преговоре о приступању Републике Србије Европској унији у оквиру Поглавља бр. 5, и то у оквиру класичног и комуналног сектора јавних набавки, као и сарадник на изради предлога преговарачке позиције Републике Србије за Поглавље бр. 5 – Јавне набавке. Такође, као члан радне групе Канцеларије (сада Министарства) за европске интеграције извршила је стручну редактуру превода текста Директиве Европске уније којом се регулишу јавне набавке у комуналном сектору. Александра је адвокат од 2016. године.

Аутор је бројних стручних анализа и публикација из области јавних набавки и јавно-приватног партнерства и концесија, између осталог и коментара важећег Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама и коментара новог Закона о јавним набавкама из 2019. године.

Овлашћени је предавач из области јавних набавки на бројним обукама и семинарима, са акредитацијом Националне академије за јавну управу за област јавне финансије.

Александра је често ангажована и као експерт на бројним пројектима који су у вези са претприступним преговорима са Европском унијом, израдом анализа, студија и стручних текстова за различите државне органе, међународне организације и невладин сектор.

Удата је, мајка једног детета.