Драган Добрашиновић

Dragan Dobrasinovic 870

Рођен је 06. септембра 1969. године у Прокупљу, где и данас живи. У Прокупљу је завршио основну и средњу школу, а Правни факултет у Београду. После завршених студија три године ради у Окружном суду у Прокупљу. Крајем 2000. године оснива невладину организацију Топлички центар за демократију и људска права, у којој обавља функцију председника Управног одбора. Од 2002. године активно ради на антикорупцијским пројектима (кампање у јавности, истраживања јавног мњења, иницијативе за измену законских решења у области фискалне политике, мониторинг примене закона, едукација функционера и службеника локалне самоуправе, новинара, припадника невладиних организација). Највише се бавио следећим темама: слободан приступ информацијама од јавног значаја, мониторинг јавних финансија, етички кодекси у локалној самоуправи, јавне набавке, локални аспект борбе против корупције, реформа јавне управе, функционисање система локалне самоуправе, учешће грађана у јавном животу и дефинисању политика, европске интеграције. Аутор је више текстова објављених у часописима за политичку теорију и друштвена истраживања и стручним публикацијама.