Дирекција за имовину обмањује јавност у вези Прокопа

У одговору на указивање „Транспарентности Србије“ и „Коалиције за надзор јавних финансија“ да је приликом избора приватног партнера који ће добити право да изгради зграду железничке станице „Београд центар“, паркинге и пратеће комерцијалне садржаје у оквиру Прокопа прекршен Закон о јавно приватном партнерству и концесијама, Републичка дирекција се позвала на одредбе два друга закона. Међутим, као што показује анализа тих прописа, у питању су одредбе које се уопште не могу применити на овај случај.

Тако се, између осталог, РДИ позива на то да је Влада одлучила да је реч о „пројекту од значаја за Републику Србију“, на основу норме која се односи на ситуације када се врши пренамена пољопривредног земљишта у грађевинско, иако је овде несумњиво реч о грађевинском земљишту. РДИ такође тврди да је на основу члана члана 100. Закона о планирању и изградњи и члана 15. Закона о јавној својини, могла да отуђи земљиште у јавној својини без јавног надметања, иако управо ове норме упућују на обавезу спровођења поступка јавно-приватног партнерства.

За реализацију овог пројекта је Републичка дирекција за имовину имала две могућности – да спроведе обједињени поступак јавно-приватног партнерства, уколико су за то испуњени услови (дугорочна сарадња јавног и приватног партнера), или да спроведе више одвојених поступака који су уређени законима Републике Србије – нпр. један за набавку радова изградње железничке станице и други за продају грађевинског земљишта за изградњу комерцијалних објеката. Уместо тога, определила се за то да спроведе поступак који није уређен ни једним правним актом („јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости“), а који није обезбедио адекватан ниво транспарентности, где критеријуми за одабир понуда нису били прецизно утврђени и у којем није постојала  могућност заштите права заинтересованих партнера нити заштите јавног интереса.

Закључујемо да је Републичка дирекција за имовину, уместо да препозна и да покуша да отклони озбиљне пропусте на које смо указали, неспретно покушала да оправда очигледно незакониту доделу државног уговора и јавне имовине приватном партнеру, наводећи као „правни основ“ одредбе посебних закона које се не могу применити у овом случају, а све у сврху обмане јавности.

Детаљна анализа одговора Републичке дирекције за имовину

Подели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on print
Share on email