Дејан Шкорић

skoric cv

Рођен 13.09.1982. године у Мајданпеку, где је завршио основну (1997) и средњу школу (2001).  Дипломирао је на Правном факултету у Нишу 2007.

Од 2006. године ангажован у Удружењу грађана “Ресурс центар” из Мајданпека као стручни сарадник на реализацији пројеката. Као координатор и асистент учествовао у реализацији следећих пројеката: Промоција Етичког Кодекса 2006-2007, Омладински камп професионалне оријентације 2007-2008, Грађански надзор општинских буџета 2007-2008, Локални акциони план према младима 2009, 48 проблема – 1 решење: Линија 481 2009, Учешће грађана у доношењу Одлуке о формирању општине Доњи Милановац 2010, Ново општинско тело – Грађани 2010, Мониторинг јавних набавки у општини Мајданпек 2011, Грађани и правосуђе заједно ротив корупције 2014, Оснаживање организација цивилног друштва за мониторинг јавних набавки 2015, Ка друштвено одговорним локалним буџетским политикама 2016.

У оквиру пројекта “Достојанствен рад за сваког”, који је финансијски подржао USAID, током 2012. и 2013. године руководио правном канцеларијом која је пружала бесплатне правне савете у вези остваривања радних права запослених.

Био је уредник независног истраживачког јавног гласила – портала tvojglas.rs (2010-2017).

У периоду од 2013. до 2017. године обављао је послове помоћника председника општине Мајданпек задуженог за сарадњу са удружењима грађана и синдикатима.

Аутор и коаутор следећих публикација:

– Корупција у полицији, Београдски центар за безбедоносну политику, Београд 2014;

Изнуђене набавке: како локалне самоуправе противзаконито опремају ватрогасце, Београдски центар за безбедоносну политику, Београд 2016.