Александар Ђекић

djekiccv

Рођен је у Осијеку 13. новембра 1983. године. Гимназију завршио у Бечеју, а факултет у Новом Саду. Један од оснивача (2010) и председник Бечејског удружења младих. Од 2011. године активан у Коалицији за надзор јавних финансија као истраживач у више области: јавне набавке, буџет, државна помоћ, заштита конкуренције, приватно јавна партнерства. Од 2012. године главни и одговорни уредник портала „МојБечеј“ чији су примарни фокус теме из области јавних финансија, као и локално дневно информисање из угла грађана. Од 2012. до 2016. члан Савета за младе АП Војводине. Био је ангажован као консултант за израду Акционог плана политика за младе у АП Војводини 2015-2020. где је координирао радном групом за област безбедности, а био је и члан радне групе за израду Акционог плана Националне стратегије за младе 2018-2020. Тренутно је ангажован као консултант Сталне конференције градова и општина за области партиципација грађана и транспарентност локалних буџета. У оквиру Националног конвента о ЕУ је члан радне групе која прати преговарачка поглавља 5 – јавне набавке и 32 – финансијска контрола. У фокусу су му европске интеграције, јавне финансије, медијске слободе и омладинска политика.