Vlada-Srbije

4 милијарде, 2 године, 0 конкуренције

Топлички центар за демократију и људска права је спровео истраживање о потрошњи буџетског новца кроз билатералне инвестиционе (међудржавне) споразуме у 2019. и 2020. години. Истраживањем је утврђено да је Република Србија у овом периоду склопила 28 уговора чија је укупна вредност преко четири милијарде евра. Сви уговори су склопљени путем директних погодби врха власти са разним финансијским институцијама и државама.

Билатерални инвестициони споразуми, који су резервисани за највеће послове у којима је држава наручилац (путеви, мостови, железница, метро…), а уз које се, по правилу, уговарају и кредити од страног партнера, лишени су и минимума транспарентности и увида јавности у њихову припрему и уговарање.  Кроз овакве послове, до којих се долази без анализе алтернативних решења и јасног образложења због чега је за нашу државу директна погодба повољнија у односу на тржишно такмичење, осим конкуренције, елиминише се и домаће законодавство, а држава преузима финансијске  обавезе које се мере милијардама евра, а које ће измиривати и генерације које још увек нису рођене.

Народна скупштина Републике Србије је у 2020. години потврдила 17 финансијских међународних уговора/споразума чија је укупна вредност 2,021,975,800 евра.

Највише уговора/споразума закључено је са Банком за развој Савета Европе (4) чија је укупна вредност 494.000.000 евра, Међународном банком за обнову и развој (4) и њихова вредност износи 201.800.000 евра и Европском банком за обнову и развој (3) укупне вредности 200.000.000 евра


Табела 1 – Преглед броја и вредности закључених међународних
уговора/споразума у 2020. години

У поређењу са 2019. годином број уговора је већи (11 у 2019. години), док је њихова укупна вредност на приближно истом нивоу (2.044.062.807 евра у 2019, 2.021.975.800 евра у 2020. години). Подсећања ради, Република Србија је у 2019. години, од укупно 11 уговора/споразума, четири закључила са Европском инвестиционом банком, три са Међународном банком за обнову и развој, два са кинеском Експорт-Импорт банком, један са Банком за развој Савета Европе и један са Владом Руске федерације.


Табела 2 – Преглед броја и вредности закључених међународних
уговора/споразума у 2019. години

О коликом се издатку ради најбоље говори поређење са јавним набавкама које представљају значајан део јавне потрошње. На 122.066 уговора, закључених након спроведених поступака јавних набавки у 2019. години, потрошено је приближно 3,75 милијарди евра, док је на свега 11 међународних уговора потрошено нешто више од две милијарде евра.

Појединачно највреднији уговор/споразум у 2020. години закључен је између Републике Србије и Владе Републике Француске и његова вредност износи 581.000.000 евра. Предмет споразума је сарадња у области спровођења приоритетних, стратешких пројеката за развој Републике Србије, попут капиталних инфраструктурних и пројеката у области енергетике. Опредељени износ средстава односи се на фазу I пројекта „Београдски метро“ у максималној вредности до 454.000.000 евра и увођење опште аутоматизације управљања српском електродистрибутивном мрежом, на пројекту аутоматизације електродистрибутивне мреже средњег напона у Републици Србији (уз учешће Јавног предузећа „Електропривреда Србије“), у вредности од максимално 127.000.000 евра.

Подели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on print
Share on email

1,27

Од 100 највећих уговора у чак 79 није било никакве конкуренције, показало је ново велико истраживање Топличког центра за демократију и људска права. За само