07. март 2016. године
Гангстерај уместо правде, поново

Већ афирмисана у кршењу закона и тешко завађена са правдом и моралом, Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки поново је потврдила своју жалосну репутацију, али направила и важан искорак ка дну, чије се дубине још увек не назиру. Поред већ виђеног поигравања са правом, ова “институција” је демонстрирала...


22. октобар 2015. године
Прокоп: изгубљени у безакоњу

Ни судска пресуда, ни време који им је остављено да се саберу и присете својих обавеза, нису помогли члановима Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки да, у предмету „Прокоп“, најзад поступе по закону. Рок за доношење новог решења, усаглашеног са пресудом Управног суда, истекао је пре тачно два месеца...


21. јул 2015. године
Пресуда: Тендер за "Прокоп" противзаконит

Управни суд донео је пресуду којом се уважава тужбени захтев Топличког центра за демократију и људска права, грађанског надзорника у јавној набавци "Прокоп", и поништава решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки од 04.07.2014. године. Пресудом II-9 У. 10959/14, Републичкој комисији за заштиту права...


10. фебруар 2015. године
Хитно формирати анкетни одбор за „Прокоп” (видео)

Након удаљавања Драгана Добрашиновића, представника грађанског надзорника у јавној набавци „Прокоп”, са седнице Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Коалиција за надзор јавних финансија позива Народну скупштину Републике Србије да, у складу са чланом 68. Пословника о раду, хитно формира....


10. новембар 2014. године
Извештај o "Прокопу"

Топлички центар за демократију и људска права доставио је надлежном одбору Народне скупштине Републике Србије и Управи за јавне набавке извештај о спроведеном поступку надгледања јавне набавке радова на реконструкцији капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд центар – фаза I...


25. август 2014. године
"Прокоп" пред Управним судом

Топлички центар за демократију и људска права поднео је 23.08.2014. године Управном суду тужбу против решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки којим је одбијен захтев за заштиту права у поступку јавне набавке извођења радова на реконструкцији капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем...


25. јул 2014. године
Сад ни "Прокоп" нема алтернативу

Након пријема трагикомичног Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, којим је утврђено да исто лице може учествовати у истом поступку јавне набавке и као представник наручиоца и као представник понуђача, без обзира што је то у супротности са Законом о јавним набавкама, Коалиција за надзор јавних...


16. јун 2014. године
Поништити тендер за Прокоп

Топлички центар за демократију и људска права, грађански надзорник у поступку јавне набавке радова на реконструкцији капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд Центар – фаза I, поднео је 13.06.2014. године захтев за заштиту права којим је затражио од Републичке комисије за заштиту права у поступцима...


07. јун 2014. године
Кршењем закона до уговора о Прокопу

Топлички центар за демократију и људска права, као грађански надзорник у поступку јавне набавке радова на реконструкцији капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд Центар – фаза I, обавестио је Управу за јавне набавке и генералног директора "Железница Србије" а.д. Драгољуба Симоновића да је Одлука...


28. фебруар 2014. године
Отворене понуде за изградњу "Прокопа"

У просторијама Акционарског друштва "Железнице Србије" одржано је јавно отварање понуда за јавну набавку радова на реконструкцији капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд Центар - фаза I. Отварање понуда спровела је Комисија за јавну набавку формирана Решењем генералног директора број...


26. јануар 2014. године
"Железнице" започеле набавку кршећи закон

Топлички центар за демократију и људска права започео је надзор над поступком јавне набавке извођења радова на реконструкцији капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд Центар – фаза I, чији је наручилац Акционарско друштво "Железнице Србије"...


15. јануар 2014. године
Расписан тендер за изградњу "Прокопа"

"Железнице Србије" објавиле су јавни позив за подношење понуда у отвореном поступку за прву фазу радова на реконструкцији саобраћајних капацитета у железничкој станици Београд центар у Прокопу. Финансирање радова обезбеђено је из кредита кувајтског Фонда за арапски економски развој, чија је вредност 10 милиона кувајтских динара...


17. јун 2013. године
Топлички центар именован за грађанског надзорника

Топлички центар за демократију и људска права, члан Коалиције за надзор јавних финансија, именован је за грађанског надзорника за јавну набавку извођења радова на реконструкцији капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд Центар – фаза I. Наручилац набавке је Акционарско друштво "Железнице Србије"...