17. новембар 2010. године

 

Закључак о радној групи доступан јавности

 

Влада Републике Србије је Коалицији за надзор јавних финансија, на основу  Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, доставила Закључак бр. 023-2358/2010 од 26. марта 2010. године. Овим закључком образована је Радна група за праћење и координацију активности везаних за продају дела акција "Телекома Србија". Овај закључак, као и Закључак о продаји дела акција "Телекома Србија" од 14. октобра 2010. године,  до сада није био доступан јавности, односно није био објављен на веб сајту Владе Републике Србије.

 

Закључак бр. 023-2358/2010 од 26. марта 2010. године