02. новембар 2010. године

 

Закључак о продаји Телекома најзад доступан јавности

 

Влада Републике Србије је Коалицији за надзор јавних финансија доставила Закључак бр. 023-7554/2010 од 14. октобра 2010. године. Закључак, који до сада није био доступан јавности, Коалицији је достављен на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Овим Закључком Влада је донела одлуку о продаји акција које представљају 51% капитала "Телекома Србија". "Имајући у виду значај сектора телекомуникација за даљи развој Републике Србије, све израженију и снажнију конкуренцију у овој области, потребу за све већим инвестиционим средствима како би се могао пратити убрзани технолошки развој, Влада Републике Србије је одлучила да изабере стратешког партнера који ће на најповољнији начин омогућити развој ове области инвестирањем у делатност телекомуникација", наводи се у образложењу Закључка.

 

Закључак бр. 023-7554/2010 од 14. октобра 2010. године