За транспарентне јавне финансије

 

Низак ниво транспарентности у области јавних набавки, као и у целокупном систему јавних финансија, један је од највећих проблема у Србији. Према индексу перцепције корупције Transparency International-a, Србија и даље спада у висококорумпиране државе. Тако се, према овом мерењу, Србија у 2009. години налази на 83. месту на свету (индекс 3,5). Међу земљама у региону, лошије рангирана је само Босна и Херцеговина.
 

С друге стране, Шведска је, према истом извештају, једна од најуспешнијих земаља света у овој области. У 2009. била је на трећем месту (са индексом 9,2), у 2008 на првом (са највишим индексом 9,3), а 2007. на четвртом са истим индексом.
 

Проблем корупције у области јавних финансија и јавних набавки јасно је назначен и Извештају о финансијској ревизији Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2008. годину. У извештају који је рађен на ограниченом узорку и који је обухватио свега 18 републичких институција, ревизори су утврдили да се више од 2 милијарде динара (у том тренутку око 25 милиона евра) у систему јавних набавки налази у "сивој зони".
 

Разлози за овакво стање се налазе у одређеним недостацима системског карактера (неадекватан законодавни оквир), недостатку политичке воље да се борба против корупције доследно спроведе, директној опструкцији која долази из различитих центара моћи, недоследности правосудних органа у спровођењу казнених мера приликом процесуирања кривичних дела са елементима корупције, али и неодговарајућем одговору грађанског друштва на корупцијске изазове у области јавних финанисја и јавних набавки.
 

Овакво стање у области јавних финансија, а нарочито јавних набавки, угрожава материјалне и моралне перспективе грађана Србије, као и економски и укупан развој земље. Нетранспарентност и висока корупција у овој области најнегативније се одражавају на будућност српског друштва и државе.

 

Циљеви пројекта

 

Општи циљ пројекта је успостављање и развој одрживог дијалога између организација грађанског друштва из Србије и Шведске, као и осталих земаља Европске уније, на пољу фискалне транспарентонсти и борбе против корупције .

Специфични пројектни циљеви су:

 • Преношење и проучавање шведске праксе и искустава о најбољим начинима укључивања грађанског друштва у процес рада на подизању нивоа транспарентности јавних финансија и борбу против корупције;

 • Успостављање и унапређивање партнерстава између организација грађанског друштва из Србије, Шведске и осталих земаља ЕУ;

 • Развијање методологије за активно учешће организација грађанског друштва у праћењу јавних набавки;

 • Подизање капацитета организација грађанског друштва у Србији за формулисање, предлагање и јавно заговарање политика у области јавних финансија ;

 • Подизање свести о значају успостављања принципа транспсрентности и одговорности у систему јавних финансија.

Циљне групе

 

 • Представници изабраних водећих организација грађанског друштва из Србије ангажованих на пољу антикорупције;

 • Представници независних државних институција;

 • Представници три одабране републичке институције у којима ће бити спроведен мониторинг јавних набавки;

 • Представници законодавне и извршне власти Републике Србије;

 • Грађани Републике Србије;

 • Представници шведских институција.
   

Активности

 

У периоду реализације пројекта Топлички центар за демократију и људска права, Ужички центар за људска права и демократију и Olof Palme International Center реализоваће следеће активности:

 • Развијање модела и успостављање мониторинга јавних набавки у три републичке институције - једном министарству, једном републичком јавном предузећу и једном независном или регулаторном телу;

 • Организовање програма обуке за представнике организација грађанског друштва;

 • Студијска посета шведским институцијама и организацијама ангажованим у борби против корупције;

 • Штампање и дистибуирање промотивних материјала.

Основне пројектне активности биће праћене периодичним састанцима представника организација, који ће бити организовани у циљу анализе реализованих и прецизног дефинисања будућих пројектних активности.

 

Донатор

 


  Делегација Европске уније у Републици Србији