14. октобар 2010. године

 

Влада донела одлуку о продаји Телекома

 

После вишемесечних апела дела стручне јавности против продаје државне телекомуникационе компаније, Влада Републике Србије донела је одлуку о продаји акција "Телекома Србије" које представљају 51% капитала тог предузећа. Продаја ће бити реализована путем јавног тендера, а Влада Србије ће одредити минималну цену акција. На седници Владе прихваћен је и извештај приватизационог саветника о процени 100 одсто капитала "Телекома Србије", која износи 2,43 милијарди евра. На седници је усвојен и предлог преноса без накнаде акција на грађане (15%), бивше и садашње запослене у "Телекому Србија" (6,4%).
 

Министарство финансија биће задужено за спровођење поступка продаје, избор стратешког партнера и одредиће минималну цену већинског удела који ће бити понуђен на међународном тендеру. Тендер ће бити објављен у "Фајненшел тајмсу" и предвиђаће прво пријављивање заинтересованих компанија и проверу техничких услова, а затим лицитацију, тако да би цео поступак продаје државног удела у "Телекому" требало да буде завршен до краја године.
 

Држава Србија поседује 80% акција у "Телекому Србија", након што је Управни одбор Поште Србије овог месеца донео одлуку о њиховом преносу републичкој влади. Преосталих 20 одсто је у власништву грчке компаније OTE.
 

Консолидовани пословни приход Телеком Србија Групе у 2009. години износи РСД 113,9 милијарди и бележи раст од 8,2% у односу на 2008. годину.
 

Најзначајније учешће у пословним приходима остварили су приходи од мобилне телефоније у износу од РСД 57,5 милијарди, односно учествују са 50,5% у укупним пословним приходима Групе. Наведени приходи бележе раст од 8,5% у односу на 2008. годину.
 

Пословни приходи од фиксне телефоније износе РСД 52,2 милијарде, односно учествују са 45,9% у укупним пословним приходима Групе. Приходи од фиксне телефоније порасли су за 3,5% у односу на 2008. годину.
 

Приходи од малопродаје Интернета износе РСД 4,0 милијарде и учествују 3,5% у пословним приходима Групе, док раст у односу на 2008. годину износи 117,6%.
 

ЕБИТДА износи РСД 45,9 милијарди, и у односу на 2008. годину порасла је за 6,5%. Стопа ЕБИТДА у 2009. години износи 40,3%.
 

Консолидована нето добит Групе за 2009. годину износи РСД 13,3 милијарде и у односу на 2008. годину бележи раст од 46,0%.
 

Група је у 2009. години остварила повећање укупног броја корисника у фиксној и мобилној телефонији, као и повећање корисника Интернет и мултимедијалних услуга. Услуге фиксне телефоније Групе користи 3,4 милиона корисника, мобилне телефоније 7,7 милиона корисника, ADSL приступа интернету 442 хиљаде корисника, а IPTV услугу је на крају 2009. године користило 23 хиљаде корисника.
 

Укупна инвестициона улагања у 2009. години на нивоу Телеком Србија Групе износе 21,4 милијарде динара. У укупним инвестицијама Групе, улагања у фиксну телефонију учествују са 38%, а у мобилну телефонију са 28%. Укупна улагања у Интернет и мултимедију износе 2,9 милијарди динара, док се преостали део инвестиција односи на улагања у информационе технологије и логистичку подршку.