Штампа

18. март 2017. године 

Разрешити тужиоца због претњи Шабићу

 

Колиција за надзор јавних финансија захтева од Државног већа тужилаца да покрене поступак за разрешење Наташе Кривокапић, јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду, због претњи упућених Поверенику за информацје од јавног значаја и заштиту података о личности, Родољубу Шабићу.
 

Уместо да ради на процесуирању одогворних за најтежа кривична дела, а пре свега јавних функционера огрезлих у корупцију и организовани криминал, тужилац Наташа Кривокапић је нашла за сходно да на законит акт Повереника одговори претњама.
 

Државно веће тужилаца је дужно да, у складу са својим законским овлашћењима, хитно покрене поступак за разрешење Наташе Кривокапић због учињеног тешког дисциплинског прекршаја, односно због тешког нарушавања угледа јавног тужилаштва и значајног кршења одредаба Етичког кодекса јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Републике Србије.
 

У супротном, Државно веће тужилаца ће показати да се у потпуности саглашава са кршењем закона од стране тужиоца и до сада незапамћеним претњама руководиоцу једне независне институције.