18. март 2017. године

 

Разрешити тужиоца због претњи Шабићу

 

  

Колиција за надзор јавних финансија захтева од Државног већа тужилаца да покрене поступак за разрешење Наташе Кривокапић, јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду, због претњи упућених Поверенику за информацје од јавног значаја и заштиту података о личности, Родољубу Шабићу.
 

Уместо да ради на процесуирању одогворних за најтежа кривична дела, а пре свега јавних функционера огрезлих у корупцију и организовани криминал, тужилац Наташа Кривокапић је нашла за сходно да на законит акт Повереника одговори претњама.
 

Државно веће тужилаца је дужно да, у складу са својим законским овлашћењима, хитно покрене поступак за разрешење Наташе Кривокапић због учињеног тешког дисциплинског прекршаја, односно због тешког нарушавања угледа јавног тужилаштва и значајног кршења одредаба Етичког кодекса јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Републике Србије.
 

У супротном, Државно веће тужилаца ће показати да се у потпуности саглашава са кршењем закона од стране тужиоца и до сада незапамћеним претњама руководиоцу једне независне институције.
 

Допис Вишег јавног тужилаштва у Београду ПИ бр. 31/15 од 15.03.2017. године