Издавање публикације Јавна потрошња: Србија у вртлогу политичке корупције омогућили су Делегација ЕУ у Републици Србији кроз програм Европска иницијатива за демократију и људска права (EIDHR) и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије.

Аутори текстова: Топлички центар за демократију и људска права. Година издавања: 2018.Издавање публикације Систем интерне ревизије у Републици Србији омогућио је Међународни центар Улоф Палме.

Аутори текстова: Топлички центар за демократију и људска права, Мирослав Прокопијевић, Душко Пејовић. Година издавања: 2018.


Издавање часописа Досије корупција - Срећна нова 1984! омогућила је Фондација за отворено друштво, Србија.

Аутори текстова: Драган Добрашиновић, Топлички центар за демократију и људска права, Миша Бркић, Мијат Лакићевић, Драган Кремер, Ана Аћимов, Драган Петковић. Година издавања: 2017.

Издавање публикације Србија међу поглављима: опструкција корупције омогућио је Међународни центар Улоф Палме.

Аутори текстова: Топлички центар за демократију и људска права, Мирослав Прокопијевић, Данијела Божовић, Душко Пејовић. Година издавања: 2017.

Издавање публикације Јавно о јавним политикама омогућила је Краљевина Шведска у оквиру Програма подршке цивилном друштву и медијима у области европских интеграција.

Аутори текстова: Драган Добрашиновић, Мирослав Прокопијевић, Миодраг Милосављевић, Толички центар за демократију и људска права. Година издавања: 2017.
Издавање часописа Досије корупција - Случајеви омогућила је Фондација за отворено друштво, Србија.

Аутори текстова: Драган Добрашиновић, Топлички центар за демократију и људска права, Немања Ненадић, Иван Нинић, Сања Насевски, Владимир Радомировић, Зорица Миладиновић. Година издавања: 2017.
Издавање публикације РТС: тајни досије јавног сервиса омогућила је Фондација за отворено друштво, Србија.

Аутори текстова: Топлички центар за демократију и људска права, Слободан Г. Марковић, Саша Мирковић. Година издавања: 2017.


Издавање публикације Грађански надзор приватизације медија омогућила је Фондација за отворено друштво, Србија.

Аутори текстова: Драган Добрашиновић, Топлички центар за демократију и људска права, Мирослав Прокопијевић, Зоран Ивошевић, Милорад Бјелетић. Година издавања: 2016.

Издавање публикације Локална јавна предузећа: најслабија карика у систему омогућио је Међународни центар Улоф Палме.

Аутори текстова: Топлички центар за демократију и људска права, Мирослав Прокопијевић, Миодраг Милосављевић, Дејан Добрашиновић, Ана Аћимов, Кристина Главарданов. Година издавања: 2016.
Издавање часописа Досије корупција - Потонуће новинарства: равно до дна омогућила је Фондација за отворено друштво, Србија.

Аутори текстова: Драган Добрашиновић, Драган Бујошевић (интервју), Чедомир Чупић, Вукашин Обрадовић, Слободан Рељић, Милорад Бјелетић, Предраг Благојевић, Топлички центар за демократију и људска права. Година издавања: 2016.
Издавање публикације РТС - наше право да знамо све омогућила је Фондација за отворено друштво, Србија.

Аутори текстова: Топлички центар за демократију и људска права, Миша Бркић, Мирослав Прокопијевић, Драган Кремер, Предраг Благојевић. Година издавања: 2015.

Издавање публикације Државна помоћ у Србији: од лошег ка горем омогућио је Међународни центар Улоф Палме.

Аутори текстова: Драган Добрашиновић, Мирослав Прокопијевић, Андреј Плахутник, Маријана Лист, Предраг Благојевић, Мирослав Мијатовић. Година издавања: 2015.

Издавање часописа Досије корупција - Србија под маскама: од сумрака до несвитања омогућила је Фондација за отворено друштво, Србија.

Аутори текстова: Драган Добрашиновић, Саша Варинац (интервју), Андреј Плахутник, Марина Матић, Маријана Лист, Зорна Башић, Топлички центар за демократију и људска права. Година издавања: 2014.Издавање публикације Заштита конкуренције и сузбијање монопола омогућили су Амбасада Краљевине Норвешке у Републици Србији и Фондација за отворено друштво, Србија.

Аутори текстова: Драган Добрашиновић, Марина Матић Бошковић, Мирослав Прокопијевић, Андреј Плахутник, Чедомир Радојчић. Година издавања: 2014.
Издавање публикације Грађански надзор локалних јавних набавки омогућио је Међународни центар Улоф Палме.

Аутори текстова: Топлички центар за демократију и људска права, Предраг Јовановић, Мирослав Прокопијевић, Марина Матић. Година издавања: 2014.


Издавање публикације Водич за грађанског надзорника омогућила је Фондација за отворено друштво, Србија.

Аутори текстова: Далиборка Срећков и тим Топличког центра за демократију и људска права. Година издавања: 2014.


Издавање часописа Досије корупција - Весела браћа жалосна им мајка омогућила је Фондација за отворено друштво, Србија.

Аутори текстова: Драган Добрашиновић, Радослав Сретеновић (интервју), Миша Бркић, Драгана Бољевић, Мирослав Прокопијевић, Зоран Гавриловић, Горан Николић, Фондација за отворено друштво. Година издавања: 2014.
Издавање публикације Грађанска контрола јавних набавки омогућено је уз подршку америчког народа путем Америчке агенције за међународни развој (USAID) кроз Пројекат за реформу правосуђа и одговорну власт (JRGA).

Аутори текстова: Драган Добрашиновић, Александра Рабреновић, Катарина Јовичић, Ана Кнежевић Бојовић, Марина Матић, Раде Ђурић. Година издавања: 2013.Издавање публикације Уређене јавне набавке за мање корупције у Србији омогућио је The Partnership for Transparency Fund (PTF).

Аутори текстова: Топлички центар за демократију и људска права, Саша Варинац, Марина Матић, Мирослав Прокопијевић. Година издавања: 2013.

Издавање публикације Грађани и правосуђе заједно против корупције омогућили су Амбасада Краљевине Норвешке у Републици Србији и Фондација за отворено друштво, Србија.

Аутори текстова: Драган Добрашиновић, Марина Матић, Верица Трнинић, Мирослав Прокопијевић, Милорад Бјелетић, Ненад Маринковић, Индира Шуловић, Владимир Давидовић, Јелена Божић. Година издавања: 2013.Издавање публикације Ка друштвено одговорном локалном буџетирању омогућио је Међународни центар Улоф Палме.

Аутори текстова: Топлички центар за демократију и људска права, Мирослав Прокопијевић, Миодраг Милосављевић, Милорад Бјелетић. Година издавања: 2013.

Издавање часописа Досије корупција - Независне антикорупцијске институције: Повратак отписаних омогућила је Фондација за отворено друштво, Србија.

Аутори текстова: Драган Добрашиновић, Татјана Бабић (интервју), Саша Варинац, Марина Матић, Дејан А. Милић, Миодраг Милосављевић, Коалиција за надзор јавних финансија, Транспарентност Србија. Година издавања: 2013.Издавање публикације Грађанско друштво и медији заједно против корупције омогућила је Агенција за борбу против корупције.

Аутори текстова: Топлички центар за демократију и људска права, Стеван Радуновић, Јовица Кртинић, Милорад Бјелетић. Година издавања: 2012.

Издавање часописа Досије корупција - Србија против корупције: Одбрана и последњи дани? омогућила је Фондација за отворено друштво, Србија.

Аутори текстова: Драган Добрашиновић, Горан Илић (интервју), Мирослав Прокопијевић, Немања Ненадић, Владимир Радомировић, Коалиција за надзор јавних финансија. Година издавања: 2012.Издавање публикације Водич кроз ефикасан мониторинг јавних набавки омогућила је Организација за европску безбедност и сарадњу (OSCE).

Аутори текстова: Топлички центар за демократију и људска права. Година издавања: 2012.

Издавање публикације Локални акциони план за борбу против корупције омогућили су Делегација ЕУ у Републици Србији и Фондација за отворено друштво, Србија.

Аутори текстова: Мирослав Прокопијевић, Топлички центар за демократију и људска права. Година издавања: 2012.

Издавање часописа Досије корупција - Јавне набавке против јавног интереса омогућио је Фонд за отворено друштво из Београда.

Аутори текстова: Драган Добрашиновић, Предраг Јовановић (интервју), Миодраг Милосављевић, Марко Милошевић, Марко Савковић, Јасна Филиповић, Коалиција за надзор јавних финансија, Транспарентност Србија, Центар за примењене европске студије. Година издавања: 2011.Издавање часописа Досије корупција омогућио је Фонд за отворено друштво из Београда.

Аутори текстова: Драган Добрашиновић, Мирослав Прокопијевић, Зоран Ивошевић, Данило Шуковић, Оливера Јовићевић, Немања Ненадић, Родољуб Шабић (интервју), Божо Стојановић. Година издавања: 2011.
Издавање публикације Кроз лавиринте јавних набавки омогућили су Делегација ЕУ у Републици Србији и Фонд за отворено друштво.

Аутори текстова: Топлички центар за демократуију и људска права, Драган Добрашиновић, Мирослав Прокопијевић, Марина Матић, Милорад Бјелетић. Година издавања: 2010.

Издавање публикације Грађански надзор јавних набавки: Изазови демократије омогућили су Фонд за отворено друштво и Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI).

Аутори текстова: Топлички центар за демократију и људска права, Данило Пејовић, Драган Добрашиновић, Милан Аксентијевић. Година издавања: 2010.
Издавање публикације Јавне расправе о општинском буџету: Право грађана да одлучују о будућности омогућио је Институт за одрживе заједнице (ISC), уз подршку америчког народа кроз донацију USAID-а бр. 169-А-0006-00104-00.

Аутори текстова: Топлички центар за демократију и људска права, Мирослав Прокопијевић, Немања Ненадић, Снежана Ђорђевић. Година издавања: 2009.