20. октобар 2010. године

 

Обуставити продају Телекома

 

Савет за борбу против корупције упутио је допис премијеру Мирку Цветковићу у којем предлаже да се обустави продаја Телекома уколико се, након детаљне анализе, утврди да за продају Телекома не постоје ваљани економски, већ да су преовладали политички или неки други разлози. У саопштењу Савета наводи се да остављање било каквих нејасноћа изазива сумњу да се продајом Телекома наноси велика штета држави и грађанима, а ради остварења појединачних, или евентуално партијских интереса.
 

Када се једно овакво предузеће, које поред осталог и остварује значајне финансијске резултате, продаје у време економске кризе, када се на тржишту не може постићи одговарајућа цена, која би се извесно постигла у периоду економског просперитета, тада доносиоци овакве одлуке морају имати јасне и непоколебљиве доказе да је одлука оправдана, истиче се у саопштењу.
 

Позивајући се на мишљења стручне јавности, која, како се наводи, истиче озбиљне аргументе против продаје Телекома, Савет указује да се тиме заправо продаје монопол над фиксном мрежном инфраструктуром која је грађена деценијама и која још дуго неће добити праву конкуренцију.
 

Продаја Телекома би довела до одлива значајног прихода и профита који компанија остварује, поред тога, продаја би имала за последицу повећање цена телекомуникационих услуга, мање инвестиције у телекомуникациону инфраструктуру и деградацију квалитета телекомуникационих услуга, што показују искуства земаља које су продале своје доминантне оператере.
 

Озбиљна последица би свакако била и ниска цена продаје Телекома због неповољног утицаја кризе на ниво тражње, наводи Савет и подсећа да је Телеком Србија је предузеће од посебног значаја за грађане Србије, па и за националну економију у целини.
 

Због свега овога Савет предлаже Влади да објави одлуку о продаји Телекома са образложеним предлогом надлежног министарства и указује да досадашњи пропусти у процедури и основане сумње да је изабрани приватизациони саветник у сукобу интереса указују на могућу корупцију.

 

Допис Влади Србије поводом продаје Телекома