Зашто Коалиција?


Учешће грађана у креирању јавних политика један је од стубова на којима почивају успешна демократска друштва. Право грађана да учествују у вођењу јавних послова демократски је стандард и једно од темељних либералних начела.
 

Један од најефикаснијих начина за подизање учешћа грађана у дефинисању и надгледању јавних политика је укључивање грађана у буџетски процес - у фазама креирања, реализације и надгледања буџета, који је најзначајнији годишњи политички документ.
 

Од концепта дефинисања фискалних приоритета и начина на који се они остварују, кључно зависи квалитет живота грађана. Искуство нас учи да се кроз буџете јасно преламају интереси свих значајних политичких актера, пре свега политичких странака, али и да веома често бивају запостављене реалне потребе грађана.
 

Низак ниво учешћа грађана и организација грађанског друштва у сфери фискалне политике, недостатак озбиљних грађанских иницијатива у овој области и њихово игнорисање од стране доносилаца политичких одлука тамо где их има, изостанак грађанског надзора у фази трошења буџетских средстава, буџети који у недовољној мери осликавају реалне потребе грађана, корупција која је логична последица изостанка озбиљне контроле, кључни су изазови због којих је 2005. године формирана Коалиција за надзор јавних финансија.
 

Мисија


Подизање нивоа транспарентности јавних финансија, фискалне одговорности и учешћа грађана у креирању и надгледању јавних политика.
 

Активности


Искуства чланица Коалиције за надзор јавних финансија, које од 2005. учествују у активностима усмереним на успостављање квалификованог грађанског надзора јавних финансија, потврђују колики је значај ангажовања организација грађанског друштва у овој области. Активности организација су усмерене на кључне елементе подизања нивоа грађанске партиципације у буџетском процесу, предлагању и надзору јавних политика. Најзначајније активности Коалиције за надзор јавних финансија су:

 • анализе буџета, финансијских планова, планова рада, завршних рачуна и извештаја о раду органа јавне власти;
   

 • мониторинг јавних набавки на локалном и националном нивоу;
   

 • кампање јавног заговарања у циљу унапређења прописа и праксе у области јавних финансија;
   

 • приближавање компликованог буџетског процеса и сложеног буџетског језика грађанима;
   

 • мотивисање грађана за учешће у креирању јавних политика;
   

 • успостављање партенрства са независним институцијама и медијма.
   

Пројекти


18. јун 2010 – 18. јун 2011. године

За транспарентне јавне финансије: Грађански надзор јавних набавки
 

Топлички центар за демократију и људска права, Ужички центар за људска права и демократију и Olof Palme International Center, уз подршку Делегације Европске уније у Републици Србији, у оквиру програма ’’Јачање дијалога између цивилног друштва Србије и ЕУ’’, реализују пројекат ’’За транспарентне јавне финансије: Грађански надзор јавних набавки’’. Основни циљ пројекта је успостављање и развој одрживог дијалога између организација грађанског друштва из Србије и Шведске, као и осталих земаља Европске уније, на пољу фискалне транспарентонсти и борбе против корупције. У оквиру пројекта биће успостављен мониторинг јавних набавки у три републичке институције, организован програм обуке за представнике организација грађанског друштва и реализоване студијска посета шведским институцијама и организацијама ангажованим у борби против корупције...
 

01. мај 2009 – 30. јун 2010. године

Грађански надзор јавних набавки
 

Топлички центар за демократију и људска права, Ужички центар за људска права и демократију, Грађанска читаоница Пиргос и Тимочки клуб, започели су, уз подршку Фонда за отворено друштво, реализацију пројекта "Грађански надзор јавних набавки". Основни циљеви пројекта су подизање нивоа транспарентности буџетског процеса и успостављање ефикасног система грађанског надзора над системом јавних набавки у локалним јавним предузећима у општинама и градовима Топличког, Златиборског, Пиротског и Зајечарског округа. У току реализације пројекта, који ће трајати 12 месеци, биће успостављен систем мониторинга јавних набавки у 12 локалних јавних предузећа...
 

Чланице Коалиције


Топлички центар за демократију и људска права

 

Кнез Михаилова 36/2
18400 Прокупље
телефон/факс: +381 27 334-102
e-mail: office@topcentar.org.rs
http://www.topcentar.org.rs/
 

Ужички центар за људска права и демократију

 

Војводе Путника бб
31000 Ужице
телефон/факс: +381 31 522-969
e-mail: uzcentar@neobee.net
http://www.uecentar.com/
 

Удружење Пиргос

 

Пиротских ослободилаца бб
18300 Пирот
телефон/факс: +381 10 2100-022, +381 10 310-901
e-mail: office@pirgos.rs
http://www. pirgos.rs/
 

Ресурс центар

 

Трг Ослобођења 19
19250 Мајданпек
телефон/факс: +381 30 581-155
e-mail: office@resurscentar.rs
http://www.resurscentar.rs/
 

Фондација за отворено друштво, Србија

 

Кнегиње Љубице 14
11000 Београд
телефон/факс: +381 11 3025-800, +381 11 3283-602
e-mail: office@fosserbia.org
http://www.fosserbia.org/
 

Тимочки клуб

 

Хајдук Вељкова 2
19350 Књажевац
телефон/факс: +381 19 730-002
e-mail: office@timok.org
http://www.timok.org/
 

Бечејско удружење младих

 

Главна 47
21220 Бечеј
телефон/факс: +381 21 806-577
e-mail: office@bum-becej.org
http://www.bum-becej.org/
 

Подрињски антикорупцијски тим

 

Тичарска бб
15300 Лозничко Поље - Лозница
телефон: +381 63 7300-810
e-mail: pakt.loznica@gmail.com