Нове незаконитости на Прокопу

Републичка дирекција за имовину је, судећи по расположивим подацима, незаконито одабрала приватног партнера за заједничку изградњу зграде железничке станице „Београд – Центар“ (Прокоп), паркинга и пратећих комерцијалних садржаја.

Не само да је ово кршење Закона о јавно-приватном партнерству прошло без реакције других државних органа, већ су у њему учествовали и представници Владе, Министарства финансија, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Града Београда, Државног правобранилаштва, предузећа Инфраструктуре железнице Србије и предузећа „Београд чвор“, који су дали чланове комисије за избор понуђача.

Наиме, Дирекција је 16.7.2019. расписала јавни позив „потенцијалним партнерима“ да упуте писмене понуде за изградњу станичне зграде, паркинга и пратећих комерцијалних садржаја. Како је објављено, Република Србија би уложила земљиште и омогућила изградњу, а приватни партнер би прибавио документацију и финансирао изградњу. Да ово није био само необавезујући позив за исказивање интересовања, сведочи и чињеница да се у огласу наводи да ће након анализе, бити одабрана најповољнија понуда. То је очигледно и учињено. Како се може видети из документације Урбанистичког пројекта  у складу са закључком Владе 05 број 464‐3362/2020., 14.05.2020. је закључен „Оквирни уговор о заједничкој изградњи објекта железничке станице, паркинга и пратећих комерцијалних садржаја на плочи и преносу права на непокретностима између Републике Србије и Railway City д.о.о. Београд, као инвеститора.

Овај уговор несумњиво представља јавно-приватно партнерство, па је у складу са Законом о ЈПП и концесијама из 2011. морао бити спроведен другачији поступак. По закону, пројекат је требало да прво одобри Комисија за јавно-приватна партнерства, а затим је морао да се спроведе поступак набавке, где би критеријуми за одабир партнера били прецизно одређени, у којем би постојала заштита права понуђача, што овде није био случај. Поред тога, такав поступак би гарантовао и јавност кључних информација о спроведеном поступку, обавезама приватног партнера и улагањима државе, која сада није обезбеђена. Не само да нису објављене одлуке о избору понуђача и уговор, већ грађани Србије не би ни сазнали за његово закључивање да се за ову тему нису заинтересовали новинари, пре свега „Политике“.

Због свега наведеног и недоумица које су се поводом природе овог посла појавиле у јавности,   Коалиција за надзор јавних финансија и Транспарентност Србија захтевају од Владе Републике Србије да хитно учини јавно доступном сву документацију као и уговор са предузећем Railway City д.о.о. Београд.

Више информација

(Заједничко саопштење Транспарентности Србија и Коалиције за надзор јавних финансија)

Подели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on print
Share on email

1,27

Од 100 највећих уговора у чак 79 није било никакве конкуренције, показало је ново велико истраживање Топличког центра за демократију и људска права. За само