Нове незаконитости на Прокопу

Републичка дирекција за имовину је, судећи по расположивим подацима, незаконито одабрала приватног партнера за заједничку изградњу зграде железничке станице „Београд – Центар“ (Прокоп), паркинга и пратећих комерцијалних садржаја.

Не само да је ово кршење Закона о јавно-приватном партнерству прошло без реакције других државних органа, већ су у њему учествовали и представници Владе, Министарства финансија, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Града Београда, Државног правобранилаштва, предузећа Инфраструктуре железнице Србије и предузећа „Београд чвор“, који су дали чланове комисије за избор понуђача.

Наиме, Дирекција је 16.7.2019. расписала јавни позив „потенцијалним партнерима“ да упуте писмене понуде за изградњу станичне зграде, паркинга и пратећих комерцијалних садржаја. Како је објављено, Република Србија би уложила земљиште и омогућила изградњу, а приватни партнер би прибавио документацију и финансирао изградњу. Да ово није био само необавезујући позив за исказивање интересовања, сведочи и чињеница да се у огласу наводи да ће након анализе, бити одабрана најповољнија понуда. То је очигледно и учињено. Како се може видети из документације Урбанистичког пројекта  у складу са закључком Владе 05 број 464‐3362/2020., 14.05.2020. је закључен „Оквирни уговор о заједничкој изградњи објекта железничке станице, паркинга и пратећих комерцијалних садржаја на плочи и преносу права на непокретностима између Републике Србије и Railway City д.о.о. Београд, као инвеститора.

Овај уговор несумњиво представља јавно-приватно партнерство, па је у складу са Законом о ЈПП и концесијама из 2011. морао бити спроведен другачији поступак. По закону, пројекат је требало да прво одобри Комисија за јавно-приватна партнерства, а затим је морао да се спроведе поступак набавке, где би критеријуми за одабир партнера били прецизно одређени, у којем би постојала заштита права понуђача, што овде није био случај. Поред тога, такав поступак би гарантовао и јавност кључних информација о спроведеном поступку, обавезама приватног партнера и улагањима државе, која сада није обезбеђена. Не само да нису објављене одлуке о избору понуђача и уговор, већ грађани Србије не би ни сазнали за његово закључивање да се за ову тему нису заинтересовали новинари, пре свега „Политике“.

Због свега наведеног и недоумица које су се поводом природе овог посла појавиле у јавности,   Коалиција за надзор јавних финансија и Транспарентност Србија захтевају од Владе Републике Србије да хитно учини јавно доступном сву документацију као и уговор са предузећем Railway City д.о.о. Београд.

Више информација

(Заједничко саопштење Транспарентности Србија и Коалиције за надзор јавних финансија)

Подели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on print
Share on email