13. мај 2016. године

 

Још 350.000 евра за „угашени“ Танјуг

 

  

И поред тога што је Одлуком о правним последицама престанка Јавног предузећа новинска агенција Танјуг утврђено да је „Танјуг престао са радом 31. октобра 2015. године“, ова фантомска агенција и даље ради и притом остварује значајне приходе од стране буџетских корисника.
 

Према подацима које је на захтев Топличког центра за демократију и људска права доставила Управа за трезор, Танјуг је „по престанку рада“, у периоду од 1. новембра 2015. до 15. марта 2016. године, од стране корисника јавних средстава оставрио приходе у укупном износу од 41.898.196,33 динара.
 

Када ће АПР-у бити поднета пријава за брисање Танјуга из Регистра привредних субјеката, колико је тренутно запослених и да ли им се исплаћују зараде и доприноси и колико ће грађане Србије коштати гашење Танјуга, питања су на која нема одговора од стране надлежних.
 

Коме је потребно да се угашени Танјуг одржава на апаратима кључно је питање на које одговор грађанима, о чијем се трошку изводи ова морбидна операција, дугују Влада и премијер Вучић.
 

Финансирање Танјуга у периоду 01.11.2015-15.03.2016. године