13. октобар 2015. године
Поништити тендер „Путева Србије”

Топлички центар за демократију и људска права, грађански надзорник у поступку јавне набавке „Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу I-A реда бр. 1 (аутопут E-75) на km. 605+635 и базе за одржавање путева К.О. Врчин општина Гроцка град Београд” наручиоца ЈП „Путеви Србијеˮ, поднео је 13.10.2015. године захтев...