Mladi Becej

Јавни позив за организације цивилног друштва

Бечејско удружење младих – БУМ позива организације цивилног друштва да се укључе у процес надзора финансирања омладине и спорта из локалних буџета.

Позивамо мотивисане организације цивилног друштва које желе да унапреде своја знања из области јавних финансија да се пријаве на конкурс. Предност ће имати омладинске организације који имају искуства у области јавних финансија.

У оквиру пројекта „Активни млади за транспарентније и одговорније финансирање омладине и спорта у Републици Србији“ ћемо унапредити и оснажити националну мрежу у чијем фокусу ће бити транспарентније и одговорније финансирање омладине и спорта у Републици Србији, и уз помоћ стручних предавача и развијену методологију Коалиције за надзор јавних финансија, активираћемо младе и утицати на повећање њихове партиципативности у доношењу одлука на локалном нивоу. Надзор финансирања омладине и спорта из буџета општина и јавних предузећа, заговарање за побољшање Правилника и Конкурса, али и мониторинг јавних набавки које су везане за омладину и спорт – спортске објекте, само су неки од корака кроз које ћемо утицати на бољи положај омладине и спорта.

Током пројекта ћемо реализовати и четвородневни семинар у циљу унапређења знања, вештина и размене искустава 25 представника удружења из 5 округа Републике Србије који су мотивисани да се ангажују на пољима анализе локалних буџета, надзора јавних набавки везаних за омладину и спорт, мониторинга спровођења Конкурса из области омладине и спорта, реализације локалних кампања јавног заговарања, а самим тим и сузбијања корупције у области јавних финансија.

Организације учеснице ће бити у обавези да спроведу истраживања везана за финансирање омладине и спорта на локалном нивоу, као и да спроведу јавне кампање и представе резултате јавности.

Предавачи на семинару су познати експерти из области јавних финансија и спорта, а реализација четвородневног семинара предвиђена је за новембар 2019. године.

Трошкови превоза, смештаја и исхране учесника ће бити покривени од стране БУМ-а.

Рок за пријаве је 6. октобар 2019. године, путем онлајн формулара, а организације који буду укључене у програм биће обавештене до 10. октобра.

Бечејско удружење младих, члан Коалиције за надзор јавних финансија, уз подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије, реализује пројекат „Активни млади за одговорније и транспарентније финансирање омладине и спорта у Републици Србији“. Укупна вредност пројекта износи 1.995.600,00 динара.

Подели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on print
Share on email