Иницијатива за утврђивање ништавости уговора о Прокопу

Коалиција за надзор јавних финансија и Транспарентност Србија упутили су Републичком јавном тужилаштву иницијативу за покретање поступка за утврђивање ништавости уговора о изградњи железничке станице „ Прокоп“, паркинга и пратећих комерцијалних садржаја. Овај уговор, закључен између Републичке дирекције за имовину Републике Србије и компаније „Railway City Beograd”, противан је прописима и као такав мора бити поништен након одговарајуће правне процедуре.

За реализацију овог пројекта Републичка дирекција за имовину је имала правну могућност да спроведе или обједињени поступак јавно-приватног партнерства, уколико су за то испуњени услови, или више одвојених поступака који су уређени законима Републике Србије – један за набавку радова изградње железничке станице и други за продају грађевинског земљишта за изградњу комерцијалних објеката.

Уместо тога, Републичка дирекција за имовину се определила за то да спроведе поступак који није уређен ниједним правним актом и који не обезбеђује адекватан ниво транспарентности, прецизне критеријуме за одабир најповољније понуде и могућност заштите права заинтересованих партнера. Поступак који у српском законодавству једнставно не постоји и није могућ. На ову незаконитост су пропустили да укажу представници Владе, Министарства финансија, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Града Београда, Државног правобранилаштва и два предузећа у државном власништву, чији су чланови учествовали у поступку.

Због чињенице да је наведени уговор, који је закључен на основу непостојеће, незаконите процедуре апсолутно ништав у складу са Законом о облигационим односима, Транспарентност Србија и Коалиција за надзор јавних финансија позивају Републичко јавно тужилаштво да у оквиру својих овлашћења поступи по овој иницијативи и поднесе тужбу за утврђење ништавости закљученог уговора о заједничкој изградњи зграде железничке станице „Београд центар“ (Прокоп), паркинга и пратећих комерцијалних садржаја.

Иницијативa за подношење тужбе за утврђење ништавости уговора о заједничкој изградњи зграде железничке станице Прокоп

Подели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on print
Share on email

1,27

Од 100 највећих уговора у чак 79 није било никакве конкуренције, показало је ново велико истраживање Топличког центра за демократију и људска права. За само