Досије корупција

Број 1/2011, јун 2011. године (Преузмите часопис)

 

Драган Добрашиновић

Зашто "Досије корупција"?

 

Мирослав Прокопијевић

Корупција: Економска страна

 

Зоран Ивошевић

Корупција у правосуђу и правосудни систем

 

Данило Шуковић

Корупција у процесу приватизације у Србији

 

Оливера Јовићевић

Двадесет неразрешених случајева корупције

 

Немања Ненадић

Законодавни оквир за борбу против корупције у
Србији

 

Родољуб Шабић

Интервју: Грађани више гладни правде него истине

 

Божо Стојановић

Узроци и последице корупције и антикорупцијске мере
- поуке из литературе

 

 

Издавање овог часописа који је део пројекта „Отворено о корупцији: На путу ка ефикасним антикорупцијским политикама“, који реализују Топлички центар за демократију и људска права, Ужички центар за људска права и демократију, Удружење грађана Пиргос и Тимочки клуб, омогућио је Фонд за отворено друштво из Београда.