Александра Литричин програмски директор Топличког центра

Александра Литричин је одлуком Управног одбора именована на дужност програмског директора Топличког центра за демократију и људска права. У образложењу одлуке Управног одбора наведено је да је Александрин долазак велико појачање за Топлички центар и да ће њени квалитети, стручност и искуство значајно допринети унапређењу рада организације у области надзора јавних финансија и борбе против корупције. Александра Литричин на нову дужност, којој је претходила вишегодишња успешна сарадња у бројним активностима Топличког центра и Коалиције за надзор јавних финансија, ступа од 1. новембра 2021. године.

Александра Литричин је рођена 16.09.1979. године у Београду. Дипломирала је на Правном факултету у Београду 2005. године, а правосудни испит је положила 2011. године. У периоду од 2005. до 2015. године, искуство у раду у правосуђу и државној усправи стицала је у Петом општинском суду у Београду и Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки као саветник, затим као начелник одељења аналитике, међународне сарадње, сарадње са државним органима и другим институцијама и односа са јавношћу, и на крају као секретар Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. Као секретар Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, руководила је комплетном стручном службом тог државног органа.

Била је члан преговарачке групе за преговоре о приступању Републике Србије Европској унији у оквиру Поглавља бр. 5, и то у оквиру класичног и комуналног сектора јавних набавки, као и сарадник на изради предлога преговарачке позиције Републике Србије за Поглавље бр. 5 – Јавне набавке. Такође, као члан радне групе Канцеларије (сада Министарства) за европске интеграције извршила је стручну редактуру превода текста Директиве Европске уније којом се регулишу јавне набавке у комуналном сектору. Александра је адвокат од 2016. године.

Аутор је бројних стручних анализа и публикација из области јавних набавки и јавно-приватног партнерства и концесија, између осталог и коментара важећег Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама и коментара новог Закона о јавним набавкама из 2019. године.

Овлашћени је предавач из области јавних набавки на бројним обукама и семинарима, са акредитацијом Националне академије за јавну управу за област јавне финансије.

Александра је често ангажована и као експерт на бројним пројектима који су у вези са претприступним преговорима са Европском унијом, израдом анализа, студија и стручних текстова за различите државне органе, међународне организације и невладин сектор.

Удата је, мајка једног детета.

Подели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on print
Share on email

1,27

Од 100 највећих уговора у чак 79 није било никакве конкуренције, показало је ново велико истраживање Топличког центра за демократију и људска права. За само

Зашто опет, председниче, зашто?

Поводом потписивања Споразума о сарадњи између Министарства рударства и енергетике и компаније „UGT Renewables LLC“ о изградњи соларних панела на 2.000 хектара на десетак локација