Vlada-Srbije

4 милијарде, 2 године, 0 конкуренције

Топлички центар за демократију и људска права је спровео истраживање о потрошњи буџетског новца кроз билатералне инвестиционе (међудржавне) споразуме у 2019. и 2020. години. Истраживањем је утврђено да је Република Србија у овом периоду склопила 28 уговора чија је укупна вредност преко четири милијарде евра. Сви уговори су склопљени путем директних погодби врха власти са разним финансијским институцијама и државама.

Билатерални инвестициони споразуми, који су резервисани за највеће послове у којима је држава наручилац (путеви, мостови, железница, метро…), а уз које се, по правилу, уговарају и кредити од страног партнера, лишени су и минимума транспарентности и увида јавности у њихову припрему и уговарање.  Кроз овакве послове, до којих се долази без анализе алтернативних решења и јасног образложења због чега је за нашу државу директна погодба повољнија у односу на тржишно такмичење, осим конкуренције, елиминише се и домаће законодавство, а држава преузима финансијске  обавезе које се мере милијардама евра, а које ће измиривати и генерације које још увек нису рођене.

Народна скупштина Републике Србије је у 2020. години потврдила 17 финансијских међународних уговора/споразума чија је укупна вредност 2,021,975,800 евра.

Највише уговора/споразума закључено је са Банком за развој Савета Европе (4) чија је укупна вредност 494.000.000 евра, Међународном банком за обнову и развој (4) и њихова вредност износи 201.800.000 евра и Европском банком за обнову и развој (3) укупне вредности 200.000.000 евра


Табела 1 – Преглед броја и вредности закључених међународних
уговора/споразума у 2020. години

У поређењу са 2019. годином број уговора је већи (11 у 2019. години), док је њихова укупна вредност на приближно истом нивоу (2.044.062.807 евра у 2019, 2.021.975.800 евра у 2020. години). Подсећања ради, Република Србија је у 2019. години, од укупно 11 уговора/споразума, четири закључила са Европском инвестиционом банком, три са Међународном банком за обнову и развој, два са кинеском Експорт-Импорт банком, један са Банком за развој Савета Европе и један са Владом Руске федерације.


Табела 2 – Преглед броја и вредности закључених међународних
уговора/споразума у 2019. години

О коликом се издатку ради најбоље говори поређење са јавним набавкама које представљају значајан део јавне потрошње. На 122.066 уговора, закључених након спроведених поступака јавних набавки у 2019. години, потрошено је приближно 3,75 милијарди евра, док је на свега 11 међународних уговора потрошено нешто више од две милијарде евра.

Појединачно највреднији уговор/споразум у 2020. години закључен је између Републике Србије и Владе Републике Француске и његова вредност износи 581.000.000 евра. Предмет споразума је сарадња у области спровођења приоритетних, стратешких пројеката за развој Републике Србије, попут капиталних инфраструктурних и пројеката у области енергетике. Опредељени износ средстава односи се на фазу I пројекта „Београдски метро“ у максималној вредности до 454.000.000 евра и увођење опште аутоматизације управљања српском електродистрибутивном мрежом, на пројекту аутоматизације електродистрибутивне мреже средњег напона у Републици Србији (уз учешће Јавног предузећа „Електропривреда Србије“), у вредности од максимално 127.000.000 евра.

Подели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on print
Share on email