KSCD_3

173 000 динара месечно за пензионера у сукобу интереса

Коалиција за надзор јавних финансија позива гувернерку Народне банке Србије Јоргованку Табаковић да грађанима одговори на следећа питања:

1. Који је основ и разлог радног ангажовања доскорашњег председника Савета Државне ревизорске институције Радослава Сретеновића у Народној банци Србије на радном месту главног интерног ревизора, од 07. маја 2018. године, с месечном платом од 173000 динара?

2. Да ли јој је познато да је Радослав Сретеновић стекао услов за старосну пензију фебруара 2018. године?

3. Да ли јој је познато да је Народна банка Србије субјект ревизије коју спроводи Државна ревизорска институција на чијем је челу до 25. априла 2018. године био Радослав Сретеновић?

4. Да ли јој је познато да је чланом 38. Закона о Агенцији за борбу против корупције прописано да функционер коме је престала јавна функција, две године по престанку функције не може да заснује радни однос, односно пословну сарадњу са правним лицем, предузетником или међународном организацијом која обавља делатности у вези са функцијом коју је функционер вршио, осим по добијеној сагласности Агенције?

5. Да ли јој је познато да радно ангажовање Радослава Сретеновића противно наведеној законској забрани представља фрапантан пример сукоб интереса који, по аутоматизму, повлачи питање њене моралне и кривичне одговорности?

Охрабрујемо гувернерку Јоргованку Табаковић да хитно одговори на постављена питања и грађанима Србије појасни због чега тачно је за њих добро да сваког месеца издвоје 173000 динара за противзаконити ангажман пензионера у сукобу интереса. 

Одговор НБС на захтев Топличког центра за демократију и људска права

Имовинска карта Радослава Сретеновића

Подели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Прекинути дипломатске односе са Црном Гором

Коалиција за надзор јавних финансија позива Владу Републике Србије да, након усвајања Закона о слободи вероисповести и покушаја легализације насиља над Српском православном црквом у

Одустати од националног стадиона

Поводом изјаве министра финансија Синише Малог да је у буџету Републике Србије за 2020. годину опредељено 250 милиона евра за изградњу националног стадиона, Коалиција за

Коментари на lex specialis

Коалиција за надзор јавних финансија доставила је народним посланицима коментаре на Предлог закона о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката