1,27

Од 100 највећих уговора у чак 79 није било никакве конкуренције, показало је ново велико истраживање Топличког центра за демократију и људска права. За само годину дана, просечан број понуђача пао је са 1,42 на 1,27.

Укупна вредност 100 највећих уговора у 2020. години у три анализиране области јавне потрошње износила је 2.785.905.625 евра по средњем курсу НБС на дан закључења, односно ратификације уговора. Просечна вредност уговора износила је 27.859.056 евра. Овај износ је приближно на истом нивоу у односу на претходну годину када је укупан износ 100 највреднијих уговора износио 2.856.687.745 евра.

Финансијски највреднији уговор склопљен у 2020. години износио је 581.000.000 евра (споразум између Републике Србије и Републике Француске о сарадњи у области спровођења приоритетних пројеката у Републици Србији), док је вредност последњег, стотог, на листи износила 3.147.024 евра (уговор између ЈКП „Градске Пијаце“ Београд и Emporio team д.о.о. Београд за набавку услуга хигијенског одржавања пијачних платоа, млечних хала и пијачне опреме).

Од 100 највреднијих послова 80 уговора је закључено након спроведених поступака јавних набавки, 3 након поступака за избор приватног партнера, док је Република Србија закључила 17 билатералних инвестиционих споразума.

Графикон 1 – Структура закључених уговора по облику јавне потрошње

Од 2.785.905.625 евра, колико је износила укупна вредност 100 анализираних уговора, вредност билатералних инвестиционих споразума износила је 2.021.975.800 евра, односно 72,58%,  вредност јавних набавки износила је 750.712.125 евра, односно 26,94%, док је  вредност уговорених јавно-приватних партнерстава износила 13.217.700 евра, односно 0,48%.

Графикон 2 – Структура закључених уговора по вредности

За послове оваквог финансијског обима такмичило се, у просеку, 1,27 понуђача! Колико је то мање и од иначе недопустиво ниског просека, потврђује чињеница да је, у претходној, 2019. години, просечан број понуђача у 100 највреднијих уговора износио 1,42, док је просечан број понуђача у поступцима јавних набавки у 2020. години према званичним подацима Канцеларије за јавне набавке износио 2,6.

У 20 највреднијих послова, у којима доминирају они склопљени путем билатералних инвестиционих споразума (чак 17 од највећих 20), нема апсолутно никакве конкуренције. Овакви послови, вољом власти, склапају се све чешће. Изостаје не ваљано, већ икакво објашњење одговорних како то да су за државу Србију повољнији управо они послови у којима су искључени и конкуренција и домаћи правни прописи. Нико од надлежних још увек није обавестио грађане Србије како је и када конкуренција постала непријатељ квалитета и повољнијих цена.

Како изгледа огољена суштина највећих послова које склапа држава најубедљивије сведоче подаци о конкретном броју понуђача у спроведеним поступцима. Тако, у 79 од 100 поступака појављује се само један понуђач, у 16 од 100 се појављују два, док се само у пет преосталих појављује три и више понуђача – 4 поступка са три понуђача и само један поступак од 100 највреднијих са 4 понуђача, што се може третирати као постојање конкуренције. У претходној, 2019. години, у 72 од 100 поступака учествовао је само један понуђач, у 19 два, док их је само у 9 преосталих било три и више.

Графикон 3 – Број понуђача по поступку

Највећи број уговора од 100 анализираних закључила ја Република Србија путем билатералних инвестиционих споразума – 17. Највише уговора/споразума закључено је са Банком за развој Савета Европе (4) чија је укупна вредност 494.000.000 евра, Међународном банком за обнову и развој (4) и њихова вредност износи 201.800.000 евра и Европском банком за обнову и развој (3) укупне вредности 200.000.000 евра, док је појединачно највећи уговор закључен са Владом Републике Француске и његова вредност је 581.000.000 евра.

НазивБрој уговораВредност уговора (ЕУР)
Банка за развој Савета Европе4494.000.000
Међународна банка за обнову и развој4201.800.000
Европска банка за обнову и развој3200.000.000
KfW, Франкфурт на Мајни250.000.000
Влада Републике Француске1581.000.000
T.C. Ziraat Bankasi A.Ş. и Denizbank A.Ş.1219.200.000
Кинеска Експорт-Импорт банка1164.685.800
Европска инвестициона банка1111.290.000
Укупно:172.021.975.800

Табела 1 – Преглед броја и вредности закључених међународних
уговора/споразума у 2020. години

У поређењу са 2019. годином број уговора је већи (11 у 2019. години), док је њихова укупна вредност на приближно истом нивоу (2.044.062.807 евра у 2019, 2.021.975.800 евра у 2020. години).

Када су у питању јавне набавке и јавно-приватна партнерства највећи број уговора закључили су ЈП „Електропривреда Србије“ – 13 (149.154.285 евра),  ЈКП ГСП Београд – 4 (75.690.947 евра), Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд – 4 (17.662.415 евра), Управа за резерве енергената Министарства рударства и енергетике – 3 (41.399.527 евра), Народна банка Србије – 3 (18.415.207 евра) и Републички фонд за здравствено осигурање Београд – 3 (14.638.196 евра).

Назив наручиоцаБрој уговораВредност уговора (ЕУР)
ЈП „Електропривреда Србије“13149.154.285
ЈКП ГСП Београд475.690.947
Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд417.662.415
Управа за резерве енергената Министарства рударства и енергетике341.399.527
Народна банка Србије318.415.207
Републички фонд за здравствено осигурање Београд314.638.196

Табела 2 – Наручиоци са највише закључених уговора у 2020. години

Највреднији уговор у 2020. години што се тиче јавних набавки и јавно-приватних партнерстава закључила је Дирекција за јавни превоз Града Ниша – 88.711.128 евра за услугу превоза путника на територији Града Ниша (65.724.386 евра пакет линија 1 и 22.986.742 евра пакет линија 2).

Највише уговора са стране понуђача, када су у питању јавне набавке и јавно-приватна партнерства, самостално или у групи понуђача закључили су: НИС а.д. Нови Сад (12), Термомонт д.о.о. Београд (4), МПП Јединство а.д. Севојно (3), Енерготехника Јужна Бачка д.о.о. Нови Сад (3) и Emporio Team д.о.о. Београд (3).

Назив понуђачаБрој уговораВредност уговора (ЕУР)
НИС а.д. Нови Сад12151.041.874
Термомонт д.о.о. Београд464.402.168
МПП Јединство а.д. Севојно340.793.502
Енерготехника Јужна Бачка д.о.о. Нови Сад316.614.922
Emporio Team д.о.о. Београд315.507.394

Табела 3 – Понуђачи са највише закључених уговора у 2020. години

Највредније уговоре (јавне набавке и јавно-приватна партнерства) закључили су Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад – 151.041.874 евра, Ниш експрес а.д. Ниш – 65.724.386 евра, Термомонт д.о.о. Београд – 64.402.168 евра, МПП Јединство а.д. Севојно – 40.793.502 евра и Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд – 37.053.523 евра.

Назив понуђачаБрој уговораВредност уговора (ЕУР)
НИС а.д. Нови Сад12151.041.874
Ниш експрес а.д. Ниш165.724.386
Термомонт д.о.о. Београд464.402.168
МПП Јединство а.д. Севојно340.793.502
Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд237.053.523

Табела 4 – Понуђачи са највреднијим уговорима у 2020. години

Подели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on print
Share on email